Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Dźwignia finansowa, czyli jak zwiększyć dochodowość firmy

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa to stosunek kapitałów własnych przedsiębiorstwa do poziomu jego zadłużenia, czyli do kapitałów obcych (finansowania zewnętrznego).

Korzystanie z efektu dźwigni finansowej niesie ze sobą szanse i zagrożenia. Z jednej strony wspieranie przedsięwzięć finansowaniem zewnętrznym pozwala przedsiębiorstwu szybciej się rozwijać oraz zwiększyć przychody i rentowność kapitału własnego.

Jednak z drugiej strony im większy jest udział długu w kapitale firmy, tym większe ryzyko ona ponosi. Ryzyko to wynika z niepewności co do faktycznej stopy zwrotu z danego przedsięwzięcia, która może zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny odbiegać od oczekiwanej wysokości.

Finansowanie dla firmy - sprawdź jakie masz możliwości >>

Efekt dźwigni finansowej 

Efekt  dźwigni finansowej  może być  pozytywny, gdy zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań skutkuje poprawą rentowności biznesu. Ale może być również negatywny (tzw. maczuga finansowa) w sytuacji, gdy dodatkowe koszty np. wynikające z konieczności płacenia odsetek od użyczonego kapitału  prowadzą do obniżenia stopy zwrotu z kapitału własnego.

W związku z tym, aby osiągnąć pozytywny efekt dźwigni finansowej należy korzystać z finansowania zewnętrznego  jedynie wtedy, kiedy koszt jego pozyskania jest niższy niż zysk z przedsięwzięcia, które realizujemy z udziałem tego kapitału.

Sprawdź jak zapewnić firmie płynność finansową >>

Mechanizm działania dźwigni finansowej 

Mechanizm dźwigni finansowej zaczyna działać po skorzystaniu przez daną firmę z obcego finansowania np. po zaciągnięciu pożyczki czy skorzystaniu z faktoringu.
Pozwala on na zwiększenie dochodowości danego przedsięwzięcia dzięki finansowaniu zewnętrznemu, w porównaniu z przychodami możliwymi do wygenerowania przy wykorzystaniu wyłącznie środków własnych przedsiębiorstwa.   

Jak obliczyć dźwignię finansową?

Dźwignię finansową można obliczyć na dwa sposoby – dzieląc:

  • zysk operacyjny przedsiębiorstwa bez uwzględnienia odsetek od pożyczonego kapitału przez zysk operacyjny, który odsetki te uwzględnia
  • dzieląc rentowność kapitałów własnych (ang. ROE) oraz rentowność aktywów (ang. ROA)

Wynik większy od 1 wskazuje na pozytywny efekt dźwigni finansowej. Jeśli poziom dźwigni finansowej wynosi 2, oznacza to, że wzrost zysku operacyjnego o 10% spowoduje wzrost zysku brutto o 20%. Wynik poniżej 1 wskazuje, że zaciąganie dodatkowych zobowiązań nie przyniesie pożądanego efektu.

Przychód, dochód i zysk w działalności gospodarczej >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
11 maja, 2023
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram