Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Czym się różnią faktoring jawny i cichy? Porównanie usług

Faktoring jawny i cichy to dwa rodzaje faktoringu klasycznego. W artykule wyjaśniam na czym polega różnica między tymi usługami finansowymi .

Czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą finansową świadczoną na rzecz podmiotów gospodarczych przez banki lub inne instytucje finansowe. W klasycznej formie jest to usługa dedykowana firmom udzielających swoim klientom kredytu kupieckiego, czyli oferującym odroczone terminy zapłaty za sprzedawane produkty lub świadczone usługi. Faktoring pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy.

Jak działa faktoring?

W ramach faktoringu instytucja finansowa wykupuje, przed upływem terminu płatności, faktury wystawione tytułem sprzedaży towarów lub usług. W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa przekazuje mu większą cześć wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi (tzw. płatnik faktoringowy) dokonuje zapłaty zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach).

Na czym polega różnica między faktoringiem jawnym i cichym?

Istnieje wiele rodzajów faktoringu i praktycznie każdy przedsiębiorca może wybrać taki wariant usługi, który będzie pasował do specyfiki jego biznesu.  Jeśli pod uwagę weźmiemy konieczność dokonania cesji wierzytelności to wyróżnimy dwa rodzaje faktoringu: jawny i niejawny (cichy, tajny).

Faktoring jawny

Wymogiem koniecznym do przeprowadzenia transakcji w faktoringu jawnym jest cesja, czyli przelew praw do wierzytelności z wystawcy faktury na firmę faktoringową.  Strona transakcji, która dokonuje płatności (płatnik faktoringowy) musi  wyrazić na nią zgodę.

Cesja stanowi zabezpieczenie transakcji dla firmy faktoringowej. Na jej podstawie płatnik dokonuje płatności na konto firmy faktoringowej w terminie płatności. Formę cesji można dostosować do wymagań stron transakcji faktoringu, które wybierają najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.  

Cesja może dotyczyć pojedynczej faktury, wszystkich faktur wystawionych na danego płatnika lub mieć charakter generalny czyli dotyczyć wszystkich faktur wystawianych przez klienta. Strony mogą umówić się zarówno na cesję bez możliwości dokonywania potrąceń, jak i na taką, która daje dużą swobodę płatnikowi, co do kwoty dokonanego przelewu.

Sprawdź co to jest cesja wierzytelności i jakie są jej rodzaje >>

WAŻNE!

Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że wpisany w umowie czy na fakturze zakaz cesji, blokuje im korzystanie z faktoringu jawnego, ponieważ uniemożliwia dokonanie przelewu wierzytelności. W praktyce zakaz cesji oznacza jedynie konieczność uzyskania od płatnika zgody na przelew wierzytelności. 

Faktoring jawny a zakaz cesji >>

Faktoring cichy

Jeśli płatnik nie wyraża zgody na cesję rozwiązaniem jest faktoring cichy. Z uwagi na to, że ten rodzaj faktoringu niesie za sobą większe ryzyko transakcyjne, to niewielu faktorów ma go w swojej ofercie. Jednak uzyskanie finansowania pod fakturę z zakazem cesji jest możliwe.  Wiąże się to jednak z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia majątkowego.

Ponieważ podstawową zasadą przy faktoringu cichym jest to, że płatnik nie wie, że jest stroną transakcji faktoringowej, więc musi dokonywać wpłat na specjalny rachunek swojego dostawcy, do którego faktor ma ustanowione pełnomocnictwo (rachunek kontrolowany). Jest to drugi wymóg konieczny do spełnienia przy faktoringu cichym.

Faktoring jawny i cichy – kwota zaliczki

Obowiązek płacenia kwoty VAT na specjalny rachunek VATowski spowodował, że w przypadku faktoringu cichego firma faktoringowa  wypłaca klientowi mniejszą kwotę zaliczki (75%), w porównaniu do faktoringu jawnego (90%).

Faktoring a split payment >>

Faktoring jawny i cichy - porównanie

Faktoring jawnyFaktoring cichy
Cesja wierzytelnościtaknie
Zgoda/poinformowanie płatnikataknie
Maksymalny termin płatności faktury120 dni90 dni
Wysokość wypłacanej zaliczkido 90%do 75%
Zabezpieczenie majątkowenietak  
Konto, na które płatnik dokonuje wpłatkonto firmy faktoringowejkonto wystawcy faktury, do którego firma faktoringowa ma pełnomocnictwo (konto kontrolowane)
Kiedy pobierane jest wynagrodzenie?z dołu, po wpłacie przez płatnikaz dołu, po wpłacie przez płatnika

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
12 grudnia, 2022
Doradca Klienta, tel. 799 075 838 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram