Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring a split payment

Na czym polega split payment?

Faktury VAT są objęte mechanizmem podzielonej płatności (split payment), jeśli ich wartość przekracza kwotę 15 000 zł i dotyczą obrotu towarami lub usługami wskazanymi w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że kupujący przelewa kwotę netto za zakupiony towar na rachunek sprzedawcy, zaś kwotę stanowiącą wartość podatku VAT wpłaca na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank.

Przepisy o podzielonej płatności  wprowadziły solidarną odpowiedzialność za niezapłacony VAT także dla firm faktoringowych.

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Dlaczego mechanizm podzielonej płatności dotyczy firm faktoringowych?

W ramach transakcji faktoringu odbiorca towarów/usług (płatnik faktoringowy) przelewa pieniądze na rachunek firmy faktoringowej, czyli podatnika innego niż ten wskazany na fakturze (na fakturze podany jest dostawca towarów lub usług). To powoduje, że firma faktoringowa automatycznie odpowiada solidarnie wraz ze swoim klientem (dostawcą towarów lub usług) za nierozliczony przez niego podatek VAT.

Jednocześnie to od woli płatnika zależy , czy dokona on zapłaty za fakturę ze split payment czy bez. Dla faktora oznacza to ponoszenie ryzyka odpowiedzialności za opłacenie VAT, na które nie będzie miał żadnego wpływu. Faktorzy stosują różne rozwiązania mające na celu ograniczenie tego ryzyka. W artykule przedstawiamy jak wygląda przepływ środków w poszczególnych rodzajach faktoringu w naszej spółce.

Sprawdź czym jest biała lista podatników VAT >>

Faktoring jawny a split payment - przykład

Parametry transakcji:

 • Zaliczka faktoringowa: 80% kwoty faktury brutto
 • Kwota faktury: 123 000 zł brutto
 • Okres finansowania: 30 dni
 • Prowizja : 0,07 % dziennie od kwoty faktury brutto +VAT

Więcej o faktoringu jawnym >>

faktoring a split payment

Faktoring cichy a split payment - przykład

Parametry transakcji:

 • Zaliczka faktoringowa: 75% kwoty faktury brutto.
 • Kwota faktury: 123 000 zł brutto
 • Okres finansowania: 30 dni
 • Prowizja : 0,08 % dziennie od kwoty faktury brutto +VAT

Dowiedz się więcej na temat zastosowania mechanizmu podzielonej płatność w faktoringu cichym>>

split payment a faktoring cichy

Faktoring odwrotny a split payment - przykład

Parametry transakcji:

 • Kwota faktury: 123 000 zł brutto
 • Przelew do dostawcy w 24h
 • Termin spłaty należności przez Klienta: 30 dni

Więcej o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatność w faktoringu odwrotnym >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
16 sierpnia, 2020
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram