Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring a split payment

Na czym polega split payment?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że kupujący przelewa kwotę netto za zakupiony towar na rachunek sprzedawcy, zaś kwotę stanowiącą wartość podatku VAT wpłaca na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank. Przepisy o podzielonej płatności  wprowadziły solidarną odpowiedzialność za niezapłacony VAT także dla firm faktoringowych.

Dlaczego mechanizm podzielonej płatności dotyczy firm faktoringowych?

W ramach transakcji faktoringu klasycznego odbiorca towarów/usług (płatnik faktoringowy) przelewa pieniądze na rachunek firmy faktoringowej, czyli podatnika innego niż ten wskazany na fakturze (na fakturze podany jest dostawca towarów lub usług). To powoduje, że firma faktoringowa automatycznie odpowiada solidarnie wraz ze swoim klientem (dostawcą towarów lub usług) za nierozliczony przez niego podatek VAT.

Sprawdź czym jest biała lista podatników VAT >>

Jednocześnie to od woli płatnika zależy , czy dokona on zapłaty za fakturę ze split payment czy bez. Dla faktora oznacza to ponoszenie ryzyka odpowiedzialności za opłacenie VAT, na które nie będzie miał żadnego wpływu. Faktorzy stosują różne rozwiązania mające na celu ograniczenie tego ryzyka. W artykule przedstawiamy jak wygląda przepływ środków w poszczególnych rodzajach faktoringu w naszej spółce.

Split payment a faktoring jawny w praktyce

Przykładowe warunki transakcji

Zaliczka faktoringowa: 80% kwoty faktury brutto
Kwota faktury: 123 000 zł brutto
Okres finansowania: 30 dni
Prowizja : 0,07 % dziennie od kwoty faktury brutto +VAT

faktoring a split payment

Split payment a faktoring cichy w praktyce

Przykładowe warunki transakcji

Zaliczka faktoringowa: 75% kwoty faktury brutto.
Kwota faktury: 123 000 zł brutto
Okres finansowania: 30 dni
Prowizja : 0,08 % dziennie od kwoty faktury brutto +VAT

split payment a faktoring cichy

Split payment a faktoring odwrotny w praktyce

Przykładowe warunki transakcji

Kwota faktury: 123 000 zł brutto
Przelew do dostawcy w 24h
Termin spłaty należności przez Klienta: 30 dni

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
27 sierpnia, 2020
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram