Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Rodzaje faktoringu. Poznaj ich zalety i wady rożnych form faktoringu

Popularność faktoringu rośnie, ale nie każdy przedsiębiorca wie, że może wybierać spośród wielu wariantów tego produktu finansowego. W poniższym artykule wyjaśniamy jakie są rodzaje faktoringu  i radzimy jak dobrać  do specyfiki swojego biznesu odpowiedni wariant, tak aby czerpać z niego największe korzyści.

Podstawowe rodzaje faktoringu

W największym uproszczeniu faktoring polega na zamianie faktur z odroczonym terminem płatności na gotówkę.  Ze względu na różne kryteria można wyróżnić następujące rodzaje faktoringu:

 • Faktoring  z regresem (niepełny, niewłaściwy) i bez regresu  (pełny, właściwy)
 • Faktoring jawny (otwarty) i cichy (niejawny, tajny, ukryty)
 • Faktoring klasyczny i odwrotny (odwrócony, zakupowy)

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Kryterium podziału: przejęcie ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego

Faktoring  z regresem (niepełny, niewłaściwy)

Specyfika faktoringu z regresem polega na pozostawieniu po stronie faktoranta ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego. W przypadku braku zapłaty przez płatnika, firma faktoringowa ma prawo zwrócić się do faktoranta z regresem o zwrot wypłaconej mu kwoty wraz z odsetkami faktoringowymi. Są dwa rodzaje faktoringu z regresem: jawny i cichy.

Plusy i minusy:

 •  Najlepiej sprawdza się do finansowania faktur wystawianych sprawdzonym i godnym zaufania kontrahentom
 • Najkorzystniejszy pod względem kosztów
 • Wymogi formalne dotyczące transakcji są zminimalizowane
 • Ryzyko braku płatności od płatnika faktoringowego ponosi zarówno firma faktoringowa, jak i klient

Dowiedz się więcej czym jest regres >>

Faktoring bez regresu (pełny, właściwy)

Przedsiębiorca korzystający z tej usługi całkowicie pozbywa się ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego. Ryzyko to jest przenoszone na firmę faktoringową. Jeśli płatnik nie dokona płatności wynikających z faktur przekazanych do faktoringu, firma faktoringowa nie ma prawa do regresu, czyli nie może wymagać od faktoranta zwrotu wypłaconej zaliczki. Dodatkowym zabezpieczeniem transakcji jest zazwyczaj ubezpieczenie należności.

Plusy i minusy:

 • Zazwyczaj jest to droższa forma faktoringu w porównaniu z faktoringiem z regresem.
 • Faktorant całkowicie pozbywa się ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego.
 • Firma ubezpieczająca należności weryfikuje wiarygodność finansową płatników

Kryterium podziału: przelew wierzytelności (cesja)

Faktoring  jawny

Cechą charakterystyczną faktoringu jawnego jest to, że finansowanie odbywa się z wiedzą i  za zgodą płatnika na na cesję wierzytelności wynikających z faktur przekazywanych do faktoringu. Płatnik dokonuje zapłaty należności  na konto bankowe firmy faktoringowej.

Plusy i minusy:

 • Wymagana jest zgoda płatnika faktoringowego na cesję wierzytelności
 • Faktor zazwyczaj nie wymaga zabezpieczenia majątkowego
 • Najniższa prowizja ze względu na mniejsze ryzyko pod stronie firmy faktoringowej
 • Faktor weryfikuje wiarygodność finansową płatników
 • Faktor dopilnowuje terminowej spłaty należności przez płatnika

Faktoring jawny - poznaj jego mocne strony >>

Faktoring cichy (niejawny, tajny, ukryty)

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z faktoringu jawnego, odbiorca jego towarów lub usług musi wyrazić zgodę na przeniesienie praw do wierzytelności na rzecz faktora. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy płatnik nie akceptuje cesji? Rozwiązaniem jest faktoring cichy.  Główna różnica między faktoringiem cichym, a jawnym  polega na tym, że nie dochodzi do przelewu wierzytelności (cesji), a płatnik faktoringowy nie jest informowany o tym, że jego dostawca korzysta z finansowania faktur w formie faktoringu.

Plusy i minusy:

 • Nie dochodzi do przelewu wierzytelności
 • Płatnik faktoringowy nie jest informowany o transakcji
 • Faktorzy często wymagają zabezpieczenia majątkowego

Dowiedz się więcej na czym polega faktoring cichy >>

Kryterium podziału: strona transakcji, która korzysta z faktoringu

Faktoring klasyczny

W tym rodzaju faktoringu stroną transakcji, która korzysta z usługi finansowania jest sprzedający/dostawca produktów i/lub usług. Przesyła on do firmy faktoringowej (faktora) faktury wystawione z odroczonym terminem płatności do natychmiastowej zapłaty.

Faktoring odwrotny (odwrócony, zakupowy)

Odwrotność faktoringu odwróconego, w stosunku jego wersji klasycznej, polega na tym, że jest usługą skierowaną do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców.

W ramach tej usługi instytucja finansowa (faktor) płaci za towary lub usługi dostawcom swojego klienta. Natomiast klient w ustalonym w umowie terminie spłaca faktorowi zaciągnięte zobowiązanie powiększone o prowizję.

Faktoring odwrotny doskonale sprawdza się w przypadku firm współpracujących ze stałymi dostawcami, którzy wymagają płatności gotówkowych za dostarczane towary/usługi lub oferują bardzo krótkie terminy płatności. Usługa niesie szczególne korzyści firmom współpracującym z dostawcami, którzy oferują skonto, czyli rabat za przedterminowe płatności.

Plusy i minusy:

 • Faktury opłacone w terminie i jednoczesne korzystanie w wydłużonego terminu płatności
 • Możliwość finansowania faktur przed i po terminie płatności, faktur zaliczkowych, pro forma, rat leasingowych, przedpłat, kaucji
 • Faktorzy często wymagają zabezpieczenia majątkowego

Dowiedz się więcej na czym polega faktoring odwrotny >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
26 marca, 2019
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram