Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Leasing a faktoring

Leasing i faktoring należą do najpopularniejszych zewnętrznych źródeł finansowania firm. Warto znać najważniejsze cechy tych usług, aby wiedzieć kiedy wybrać faktoring a kiedy to leasing jest najkorzystniejszym sposobem na finansowanie wydatków naszej firmy.

Leasing jest formą długoterminowego finansowania firm, która polega na tym, że leasingodawca zakupuje rzeczy lub prawa majątkowe, a następnie użycza ich leasingobiorcy w zamian za regularne płatności (tzw. raty leasingu). Przedmiotem leasingu mogą być zarówno nowe, jak i używane środki trwałe np. specjalistyczne urządzenia, maszyny, sprzęt komputerowy czy samochody. Po zakończeniu umowy leasingu, leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu na własność za wcześniej ustaloną cenę.

Faktoring jawny jest usługą finansową świadczoną przez banki lub inne instytucje finansowe  dla firm, które  udzielają swoim klientom kredytu kupieckiego, czyli oferują odroczony terminy zapłaty za sprzedawane produkty lub świadczone usługi. Przedsiębiorca korzystający z faktoringu jawnego ma możliwość pozyskania środków z tytułu wystawionych przez siebie faktur sprzedażowych szybciej niż wynika to z terminu płatności.

W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa przekazuje mu większą cześć wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi (tzw. płatnik faktoringowy) dokonuje zapłaty zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach).

Faktoring odwrotny (inaczej faktoring odwrócony, zakupowy, zamówieniowy) jest formą finansowania skierowaną do firm dokonujących zakupów za gotówkę lub z krótkim terminem płatności, które chcą uzyskać prolongatę w spłacie zobowiązań. Jego odwrotność w stosunku do faktoringu w wersji klasycznej, polega na tym, że jest usługą skierowaną do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców. Mechanizm działania faktoringu odwrotnego jest prosty. Firma faktoringowa spłaca zobowiązania swojego klienta w ciągu 24 godzin lub zgodnie z ich terminem płatności. Natomiast klient reguluje należności wobec instytucji finansującej w dogodnym dla siebie czasie, np. w ciągu 60 dni.

LeasingFaktoring jawnyFaktoring odwrotny
Czas trwania umowyczas określonyczas nieokreślonyczas nieokreślony
Okres finansowaniaw przypadku leasingu operacyjnego zazwyczaj na okres od 2 do 7 lat do 90 dnido 90 dni
Przelew środkówleasingodawca przelewa środki na konto dostawcy przedmiotu leasingufirma faktoringowa przelewa środki na konto klienta (faktoranta)firma faktoringowa przelewa środki na konto dostawcy swojego klienta
Właściciel zakupionego środka trwałegoleasingodawcanie dotyczyklient
Przeznaczenie środkówokreślony cel – zakup samochodu, maszyny lub innych środków trwałychdowolny celokreślony cel - zapłata za fakturę zakupową, którą przedstawił klient
Wkład własnyod 0% do 45% wartości finansowanego środka (zazwyczaj 10-20%)brakbrak
Zabezpieczenie majątkowenie jest wymagane (zabezpieczenie stanowi przedmiot leasingu, który pozostaje własnością leasingodawcy)nie jest wymaganejest wymagane np. w formie zastawu na środkach trwałych
Zadłużenie w KRD, BIKzazwyczaj nie jest akceptowane przez leasingodawcęzazwyczaj jest akceptowane przez firmę faktoringowązazwyczaj jest akceptowane przez firmę faktoringową
Zaległości w płatnościach do ZUS i USzazwyczaj nie jest akceptowane przez leasingodawcęzazwyczaj jest akceptowane przez firmę faktoringowązazwyczaj jest akceptowane przez firmę faktoringową
Wymagania co do długości działania firmyminimum 3 m-ceod pierwszego dnia działalnościminimum 12 m-cy

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
14 września, 2023
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram