Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Leasing operacyjny a finansowy

Przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać finansowanie na zakup środków trwałych mogą skorzystać z leasingu. Ta forma finansowania stanowi ciekawą alternatywę dla kredytu bankowego.  

Przedsiębiorca chcący unowocześnić swój park maszynowy bądź zakupić samochód często decyduje się na leasing, a nie kredyt. Dlaczego? Niejednokrotnie procedura uzyskania finansowania w banku jest bardziej skomplikowana i trwa znacznie dłużej, a ocena zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytu jest bardziej rygorystyczna. Leasing jest bardziej dostępny dla firm z niewielkim stażem rynkowym  lub dopiero rozpoczynających działalność. Jest to również bardziej elastyczna forma finansowania, ponieważ przedsiębiorca ma możliwość ustalenia okresu leasingu, czy wysokości kwoty wykupu środka trwałego. Leasingobiorca może wybrać mniejsze raty leasingowe a większy wykup na koniec umowy lub wyższe raty a tańszy wykup.

Pożyczka i kredyt – czym się różnią? >>

Leasing jest to forma dzierżawy. Polega on na przekazaniu przez leasingodawcę (instytucję finansową) przedmiotu określonego w umowie do odpłatnego użytkowania osobie korzystającej. Korzystający (leasingobiorca) płaci finansującemu (leasingodawcy) raty leasingowe. Po ostatniej racie, przedsiębiorca może zwrócić przedmiot leasingu, wykupić go lub przechodzi on automatycznie na własność leasingobiorcy.

Przedsiębiorca ma do wybory dwie formy leasingu: operacyjny i finansowy.  Formy te różnią kwestie prawne i podatkowe.

Minimalny czas trwania umowy

W przypadku leasingu operacyjnego jest określony minimalny czas trwania umowy. Zgodnie z przepisami takie finansowanie trwa przez 40% okresu amortyzacji środka trwałego. W umowie leasingu finansowego nie ma takich ograniczeń. Przyjmuje się, że umowa nie powinna trwać krócej niż 6 miesięcy.

Właściciel przedmiotu leasingu

W tradycyjnym leasingu operacyjnym właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca (instytucja finansowa). W leasingu finansowym prawa do danego środka trwałego od razu są przenoszone na leasingobiorcę, czyli na firmę. 

Wykup przedmiotu leasingu

W obu modelach leasingu można uzgodnić w umowie zarówno zwrot przedmiotu leasingu jak i jego wykup.W przypadku wyboru opcji wykupu w leasingu operacyjnym przedsiębiorca może wybrać  i zawrzeć umowę z wysokim bądź niskim wykupem. Jego wartość jest również uzależniona od czasu trwania umowy, wysokości wkładu własnego, okresu amortyzacji.

Dla leasingu finansowego po uregulowaniu ostatniej raty przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy.

Kwestie księgowe i podatkowe

Znaczna różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym występuję w podejściu księgowym  i podatkowym. W leasingu operacyjnym środek trwały pozostaje własnością firmy leasingowej, która dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Przedsiębiorca nie ma możliwości księgowania odpisów amortyzacyjnych jako koszt uzyskania przychodu. Z kolei ma możliwość księgowania jako koszt rat leasingowych wraz z opłatami i prowizjami. Do kosztów zalicza się również opłata wstępna.

Zupełnie inaczej wygląda księgowanie i rozliczenie umowy leasingu finansowego. Jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorca traktuje odpisy amortyzacyjne ponieważ przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingobiorcy. Opłata wstępna nie może być wrzucona w koszty. Podatek VAT naliczany od przedmiotu leasingu nie jest rozkładany na części jak w umowie leasingu operacyjnego tylko jest płatny w całości wraz z pierwszą ratą. Przedsiębiorca ma możliwość wrzucenia w koszty tylko część odsetkową raty leasingu.

Dla kogo leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców rozwijających swoją firmę, niedysponujących dużym kapitałem. Brak naliczenia pełnego VATu i rozłożenie go na raty gwarantuje łatwiejsze zachowanie płynności finansowej. Pozostawia  również pewną dowolność w kwestii wykupu jak i wysokość rat. Ma to duże  znacznie  zwłaszcza w przypadku zakupów samochodów klasy premium. Wadę mogę stanowić: minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego oraz konieczność dokonania dodatkowej opłaty, aby przedmiot stał się własnością leasingodawcy.

Dla kogo leasing finansowy?

Leasing finansowy to dobry wybór dla przedsiębiorców, dla których naliczenie VATu od całości przedmiotu nie stanowi problemu finansowego, a stwarza możliwość uzyskania większych korzyści podatkowych z tytułu odliczenia tego VATu. Stawka opodatkowania może być korzystna w zależności od leasingowanego sprzętu. Niejednokrotnie leasing finansowy może być traktowany jako dostawa towarów i usług. Kolejnymi zaletami mogą być: krótki okres umowy oraz jednorazowa amortyzacja środka trwałego.

Leasing a faktoring odwrotny

Inną formą uzyskania środków finansowych na inwestycje może faktoring odwrotny. W ramach limitu finansowego przyznanego w tej umowie przedsiębiorca może przedstawić do finansowania firmie faktoringowej faktury od dostawców z tytułu sprzętu i urządzeń, które zamierza zakupić. Faktury te zostaną opłacone w ciągu 24 godzin, a przedsiębiorca uzyskuje prolongatę w spłacie zobowiązań do 90 dni.

Faktoring odwrotny - co to jest i na czym polega? >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
23 maja, 2024
Doradca Klienta, tel. 508 322 561 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram