Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Odsetki maksymalne od pożyczki, maksymalne RRSO – co to jest, ile aktualnie wynosi?

Banki i pozabankowe instytucje finansowe mogą ustalać koszty udzielania pożyczek i kredytów na drodze negocjacji ze swoimi klientami. Jednak to, ile wynoszą odsetki maksymalne od pożyczki, regulują przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim.

Czym są odsetki od pożyczki? 

Odsetki od pożyczki (odsetki kapitałowe) to oprocentowanie, czyli podstawowy koszt, który kredytobiorca lub pożyczkobiorca ponosi w związku z zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. W Kodeksie cywilnym określane są jako odsetki od sumy pieniężnej (art. 359 k.c.). Przysługują one z tytułu korzystania z cudzego kapitału. Są formą wynagrodzenia dla tego, który użycza kapitału np. firmy finansowej. Wysokość oprocentowania pożyczki może być podawana jest w skali roku, miesiąca lub dnia.

Rodzaje oprocentowania kredytów i pożyczek

Rozróżniamy dwa rodzaje oprocentowania kredytów: stałe i zmienne.

  • Oprocentowanie stałe oznacza, że jego wysokość nie zmieni się przez określony w umowie czas. Kredytobiorca będzie więc spłacał  raty w takiej samej wysokości.  
  • Oprocentowanie zmienne  jest sumą stawki WIBOR, której wartość może się zmieniać w zależności od decyzji Rady Polityki Pieniężnej i marży banku. Oznacza, że wysokość rat pożyczki może maleć lub rosnąć.

Stałe i zmienne oprocentowanie kredytu – na czym polega różnica? >>

Jakie może być maksymalne oprocentowanie pożyczki?

Ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011 roku oraz przepisy Kodeksu Cywilnego określają maksymalne oprocentowanie kredytów bankowych, pożyczek ratalnych oraz pożyczek pozabankowych. Nie może ono wynosić więcej, niż dwukrotność odsetek ustawowych kapitałowych.

Odsetki te równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i stawki - 3,5%. Na dzień pisania tego artykułu stopa referencyjna NBP wynosi 6,5%  co oznacza, że odsetki ustawowe kapitałowe wynoszą:

6,5 % + 3,5 % = 10 %.

Sprawdź wysokość aktualnej stopy referencyjnej NBP

Odsetki maksymalne kapitałowe wynoszą więc obecnie 20,00 % w skali roku.  W takiej wysokości mogą być maksymalnie oprocentowane pożyczki i kredyty w Polsce. Oprocentowanie to może się jednak zmieniać się w zależności od wysokości stopy referencyjnej, którą określa Rada Polityki Pieniężnej.

Czym jest RRSO?

Na koszty kredytu lub pożyczki oprócz oprocentowania (odsetek) składają się również inne opłaty np.:

  • prowizja/marża
  • ubezpieczenie
  • opłata za rozpatrzenie wniosku (często występuje przy kredycie hipotecznym),
  • inne opłaty (np. za wcześniejszą spłatę, przewalutowanie czy zawieszenie spłaty).

Może się więc okazać, że pozornie nisko oprocentowany kredyt lub pożyczka po dodaniu pozostałych opłat jest wielokrotnie droższy. Dlatego, aby ułatwić pożyczkobiorcom określenie faktycznych kosztów użyczenia kapitału i porównanie ofert pożyczkowych różnych instytucji został stworzony wskaźnik RRSO.  

RRSO jest to zestandaryzowany miernik kosztu pożyczki, skrót terminu Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Wyrażony jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Oprócz oprocentowania uwzględnia on także wszystkie pozostałe koszty pożyczki. Podawanie przez instytucje finansowe wskaźnika RRSO jest obowiązkowe w przypadku pożyczek konsumenckich. Również w przypadku pożyczek dla firm porównanie tego wskaźnika ułatwia pożyczkobiorcy wybór najkorzystniejszej oferty.

Jakie może być maksymalne RRSO?

Chociaż odsetki maksymalne od pożyczki są określone przez przepisy prawne to pozostałe koszty związane z jej zaciągnięciem mogą być dowolnie określone przez bank czy instytucję finansową. Ponieważ RRSO uwzględnia wszystkie koszty pożyczki to maksymalna stawka RRSO nie jest określona przez prawo.

Warto jednak wiedzieć, że porównywanie RRSO pożyczek z różnych instytucji finansowych jest miarodajne tylko wtedy, gdy analizujemy oferty przygotowane według identycznych parametrów. Jeśli nie wszystkie parametry porównywanych pożyczek są identyczne, warto oprócz porównania RRSO wyliczyć i porównać kwotę całkowitego kosztu pożyczki.

Jest to szczególnie ważne przy porównaniu ofert pożyczek krótkoterminowych. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania ma bowiem ścisły związek z okresem kredytowania i terminem całkowitej spłaty kredytu. Im krótszy okres kredytowania, tym większa jest wartość wskaźnika RRSO. 

Pożyczki dla firm – jak wybrać najkorzystniejsze warunki? >>

Przeczytaj również

specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram