Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Przedsiębiorca jak konsument – nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których jednoosobowemu przedsiębiorcy zawierającemu z innym przedsiębiorcą  w ramach swojej działalności umowę o charakterze niezawodowym, przysługuje dodatkowa ochrona kojarzona dotąd tylko z prawami konsumentów.

Zakres nowych uprawnień

Na podstawie wprowadzonych zmian przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z przepisów chroniących konsumentów w zakresie:

  • możliwość powoływania się na klauzule niedozwolone,
  • rozszerzone uprawnienia z tytułu rękojmi,
  • możliwość odstąpienia od umowy zawieranej na odległość (np. online) lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Kto może skorzystać z dodatkowych praw?

Z dodatkowych praw będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w tym spółki cywilne. Przywileje konsumencie nie obejmą zatem spółek osobowych (jawnych, partnerskich) ani też spółek kapitałowych (spółek z o.o., akcyjnych).

W jakich sytuacjach znajdują zastosowanie nowe przepisy?

Przepisy dotyczą przedsiębiorców zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, zadeklarowanej przy wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowe prawo stosuje się zasadniczo tylko do umów zawartych po 1 stycznia 2021 r.  Umowy zawarte przed tą datą nie będą podlegały ani ocenie pod kątem abuzywności zawartych w nich postanowień ani szczególnym przepisom o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa, nawet jeżeli okres obowiązywania tych umów przeciągnie się poza termin wejścia w życie nowych przepisów.

Sprawdź na czym polega faktoring >>

 Umowy „zawodowe” i „niezawodowe”

Do tej pory prawo traktowało przedsiębiorcę jako podmiot profesjonalny, który powinien być świadomy wszystkich swoich praw i obowiązków. Tym samym możliwe było np. wyłączenie rękojmi i nie obowiązywał termin 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

W praktyce przedsiębiorca kupujący towar niezwiązany bezpośrednio z wykonywaną przez siebie specjalizacją wcale nie musi dysponować w tym zakresie wiedzą większą niż przeciętny konsument. Dlatego nowe przepisy wprowadzają rozróżnienie na dwa typy umów – zawodowe oraz niezawodowe. W przypadku tych pierwszych nic się nie zmieni – budowlaniec kupujący np. cegły będzie uznawany za podmiot profesjonalny. Jeśli natomiast zakupi towar zakwalifikowany jako niezawodowy  np. ekspres do kawy do biura, będzie traktowany jak konsument.

Klauzule niedozwolone

Rejestr takich klauzul, do którego wpisywane są postanowienia umowne uznane za abuzywne, na mocy orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi UOKIK. W myśl nowych przepisów, postanowienie umowy „niezawodowej” uznane za klauzulę abuzywną nie wiąże przedsiębiorcy. Jednak zastosowanie takiego zapisu nie wpływa na ważność całej umowy – strony umowy są związane jej postanowieniami w pozostałym zakresie. Jeżeli przedsiębiorca - sprzedawca zastosuje w umowie klauzulę, która w ocenie drugiej strony ma charakter niedozwolony, przedsiębiorca-konsument może wystąpić do sądu z żądaniem uznania klauzuli za abuzywną.

Windykacja należności– praktyczny przewodnik >>

Prawo rękojmi

Od 1 stycznia 2021 r. sprzedający nie może wyłączyć rękojmi dlatego, że kupujący jest przedsiębiorcą. Objęci nową ochroną przedsiębiorcy zawsze będą mogli zażądać od sprzedawcy podjęcia jednego z czterech kroków:  wymiany towaru na nowy, naprawienia wady, obniżenia ceny uszkodzonej rzeczy. W sytuacji, gdy wada jest istotna, będą mogli odstąpić od umowy. To kupujący podejmuje decyzję o wyborze jednej z wymienionych opcji.

Odstąpienie od umowy

Jednoosobowy przedsiębiorca uzyskał także możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni. Dodatkowo, jeśli sprzedawca nie poinformował kupującego o prawie odstąpienia od umowy, termin ten ulega przedłużeniu do 12 miesięcy. Jest to tzw. prawo konsumenta do namysłu.

Pożyczka dla firm - kompletny przewodnik w 4 krokach >>

Nowe obowiązki po stronie sprzedawcy

Aby działać zgodnie z nowym prawem, przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży poza lokalem i na odległość powinni wprowadzić mechanizmy weryfikacji pozwalające im stwierdzić, czy zawierana umowa/nabywany towar dla kupującego, prowadzącego działalność gospodarczą, ma charakter zawodowy czy nie. Jeśli umowa nie ma charakteru zawodowego to przedsiębiorca, najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego woli związania się umową, zobowiązany jest spełnić wobec kupującego obowiązek informacyjny. Pełny wykaz wymaganych informacji znajduje się tutaj >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
19 stycznia, 2021
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram