Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring z regresem, czyli zapłata za fakturę w 24h

Faktoring niepełny i faktoring z regresem to dwa określenia dla tego samo rodzaju faktoringu. Dowiedz się jak z niego korzystać oraz poznaj opinie ekspertów i Klientów na temat tej usługi.

Co to jest faktoring z regresem?

Faktoring z regresem polega na finansowaniu faktur, przy czym firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka niewypłacalności płatnika faktoringowego i w przypadku braku zapłaty przez płatnika ma ona prawo zwrócić się do faktoranta z regresem o zwrot wypłaconej mu kwoty wraz z odsetkami faktoringowymi.  Faktoring z regresem może mieć 2 formy: jawny i niejawny (cichy).

Dla kogo faktoring z regresem?

Faktoring jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego, czyli oferujących odroczone terminy zapłaty za faktury. Usługa ta pozwala odblokować środki zamrożone w fakturach i zapewnia szybki dopływ gotówki do firmy. Faktoring z regresem jest szczególnie korzystny dla firm realizujących cykliczne transakcje ze stałymi odbiorcami. Usługa stanowi alternatywę także dla tych przedsiębiorstw, które wykorzystały już swoje limity kredytowe lub których zdolność kredytowa w ocenie banku jest niewystarczająca do uzyskania pożyczki lub kredytu . Dzięki faktoringowi uzyskują one finansowanie bieżącego obrotu.

 "Dodatkową zaletą korzystania z faktoringu niepełnego jest to, że usługa pomaga zdyscyplinować kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności "

– rekomenduje Katarzyna Sokoła, Wiceprezes INDOS SA.

Sprawdź, na czym polega regres w faktoringu >>

Na czym polega faktoring z regresem?

Firma korzystająca z faktoringu może zaoferować swoim Klientom kredyt kupiecki, jednocześnie utrzymując płynność finansową i terminowo regulując własne zobowiązania. Dzięki temu zwiększa swoją konkurencyjność oraz buduje pozytywny wizerunek.

Faktoring z regresem - schemat działania

Dostarczasz Klientowi produkt/usługę

faktoring cichy

Wystawiasz Klientowi fakturę, a jej kopię przesyłasz do nas

Wypłacamy Ci do 90% kwoty faktury w ciągu 24h

Czekamy na płatność od Twojego Klienta i rozliczamy transakcję

Kiedy faktoring z regresem się opłaca?

Faktoring, obok kredytu bankowego i leasingu, powoli staje się jednym z podstawowych źródeł zewnętrznego finansowania w przedsiębiorstwach. Faktoring z regresem, zwany również faktoringiem niepełnym, jest najbardziej odpowiedni dla podmiotów gospodarczych posiadających stałych i godnych zaufania odbiorców. Wynika to z faktu, iż  w przypadku korzystania z tej formy faktoringu również faktorant ponosi ryzyko niewypłacalności płatników faktoringowych. Ponoszenie tego ryzyka jest jednak rekompensowane przez niższy koszt usługi w porównaniu z faktoringiem pełnym. Faktorant może także w tym przypadku liczyć na mniejszą, w stosunku do faktoringu pełnego, liczbę formalności związanych z oceną sytuacji finansowej i przyznawaniem limitów odbiorcom. Skraca to proces decyzyjny podmiotów udzielających finansowania. Także wymogi co do zabezpieczeń transakcji są zminimalizowane.

Minimalizowanie ryzyka, czyli jak zacząć korzystać z faktoringu z regresem

W przypadku faktoringu z regresem ryzyko transakcyjne rozkłada się  zarówno na firmę faktoringową jak i faktoranta. Ryzyko po stronie klienta firmy faktoringowej wynika przede wszystkim z zagrożenia nieuregulowania płatności przez płatnika faktoringowego, które może nastąpić z wielu powodów np. niewypłacalności płatnika czy uznania przez niego należności za sporną. W takiej sytuacji po ustalonym w umowie faktoringu okresie karencji faktorant zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności. Warto jednak wspomnieć, że faktor wspomaga faktoranta w dochodzeniu niezapłaconych należności poprzez tzw. windykację miękką (wezwania do zapłaty, telefony ponaglające kontrahentów). Dodatkowo, już na etapie włączania płatników do umowy faktoringu firma faktoringowa dokonuje ich weryfikacji pod względem rzetelności płatniczej.

 "Aby ograniczyć tego typu ryzyka przedsiębiorca korzystający z faktoringu z regresem, powinien przede wszystkim upewnić się co do dyscypliny w regulowaniu zobowiązań swojego kontrahenta. Kolejną sprawą jest zadbanie o stronę formalną transakcji. Trzeba zabezpieczyć odpowiednie dokumenty dotyczących transakcji (umowy, zlecenia, zamówienia, WZ, protokoły). Muszą one być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji płatnika. Do wykupu faktoringowego faktorant powinien oddawać jedynie te wierzytelności, które są bezsporne"

– tłumaczy Katarzyna Sokoła

Jakie parametry decydują o kosztach faktoringu z regresem?

Do przygotowania wstępnej oferty faktor potrzebuje zwykle takich informacji, jak: liczba kontrahentów, wysokość limitu finansowania, ilość i terminy płatności faktur. Na koszty faktoringu wpływ ma także:

  • wiarygodności płatnika faktoringowego i faktoranta (im bardziej stabilna kondycja finansowa tych podmiotów tym niższa prowizja)
  • jakość zabezpieczeń transakcji (nieruchomości i ruchomości obniżają wysokość prowizji)
  • wysokość wypłacanej zaliczki (im wyższa tym wyższa prowizja).

Podmioty udzielające finansowania stosują różne sposoby obliczania kosztu faktoringu, a ich struktura różni się w zależności od wybranego faktora. Prowizja podstawowa od wykorzystanego kapitału to nie jedyny koszt, z jakimi może spotkać się faktorant. Wśród opłat mogą pojawić się także: odsetki za przekroczenie terminu płatności, opłata przygotowawcza – wynikająca z konieczności wykonania analizy dłużników, opłata za obsługę prawną.

Banki pobierają także opłatę za niewykorzystany limit w sytuacji, gdy faktorant nie wykorzysta określonego w umowie limitu lub nie będzie cyklicznie przekazywał do finansowania nowych faktur. Czasami lista opłat dodatkowych może być bardzo długa.  Może zawierać opłaty za takie czynności jak: przelew,  korzystanie z serwisu on-line, dojazdy doradców, tworzenie raportów czy windykacja. Wyliczając całkowity koszt faktoringu należy wszystkie te koszty wziąć pod uwagę.

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 4 minuty
20 lutego, 2019
specjalista ds. marketingu, email: marketing@indos.pl
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram