Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności. 8 najważniejszych faktów

Mechanizm podzielonej płatności został wdrożony ustawą w 2017 roku. Od jakiej kwoty należy dokonywać płatności w split payment? Dla kogo podzielona płatność jest dobrowolna, a dla kogo obowiązkowa? Wyjaśniamy to w artykule.

Fakt 1 - Co to jest split payment?

Split payment to inaczej mechanizm podzielonej płatności (MPP). Jego idea sprowadza się do takiego podziału płatności, zgodnie z którym kwota netto za towar trafia do sprzedawcy, zaś kwota stanowiąca wartość podatku VAT na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank.

Płatności w ramach MPP muszą być dokonywane na konta bankowe zarejestrowane na białej liście podatników VAT.

Podzielona płatność dotyczy transakcji dokonywanych przelewem pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł.

Fakt 3 - Kiedy płatność w split payment jest obowiązkowa?

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności obejmuje branże określone w ustawie jako podmioty „narażone na wyłudzenia skarbowe”. Są to sektory gospodarki dotychczas objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną takie jak stal, złom, sprzęt elektroniczny, złoto, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne oraz inne sprzedające np. części do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne oraz części do nich. W sumie są to 152 grupy produktowe, których pełną listę znajdziesz tutaj >>

Fakt 4 - Kiedy podzielona płatność jest dobrowolna?

W przypadku transakcji, które nie spełniają kryteriów wymienionych w punkcie 3 i 4  stosowanie MPP jest dobrowolne.

Nabywca (podatnik VAT) decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem split payment, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy. Sprzedawca może jednak zastrzec w umowie, że nie chce stosować MPP jako formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie dowolność, która wynika z zasady swobody zawierania umów.

Podział płatności zmniejsza ryzyko, że przedsiębiorca wpląta się w tzw. karuzelę VAT. Dodatkowo, jego zastosowanie wyłącza wobec podatnika przepisy o solidarnej odpowiedzialności.

Faktoring a split payment - dowiedz się więcej >>

Fakt 6 - Jak zastosować split payment dokonując płatności?

Kupujący dokonuje jednego przelewu i uzupełnia tzw. komunikat przelewu udostępniany przez bank. Wskazuje się tam kwotę odpowiadającą całości albo części  podatku VAT wynikającego z faktury; kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto; numer faktury i NIP dostawcy. Bank podzieli płatność i przekaże wskazaną w komunikacie kwotę VAT na rachunek VAT sprzedawcy, a pozostałą kwotę na jego rachunek bieżący.

Fakt 7 - Jakie sankcje grożą za płatność bez split payment?

Ze względu na ryzyko sankcji ze strony organów podatkowych bardzo ważne jest właściwe zidentyfikowanie transakcji objętych obowiązkowym split payment oraz odpowiednie ich oznaczenie i rozliczenie. Przedsiębiorstwa, których dotyczy ten obowiązek muszą na fakturach umieszczać adnotację „Mechanizm podzielonej płatności”. Za jej brak grozi kara w wysokości 30% kwoty podatku VAT chyba, że nabywca podzieli płatność.
Z kolei nabywca również zapłaci karę, jeśli nie dokona podzielonej płatności za towar objęty split paymentem, chyba że dostawca ureguluje płatność z tytułu VAT. Dodatkowo, nie zaliczy takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Fakt 8 - Na co można przeznaczyć środki z rachunku VAT?

Pieniądze zgromadzone na rachunku VAT są własnością firmy, ale dostęp do nich jest ograniczony. Można przeznaczyć je na zapłatę:

  • kontrahentowi części faktury stanowiącej podatek VAT
  • do Urzędu Skarbowego podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, podatku akcyzowego
  • należności celnych
  • składek ZUS.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
27 sierpnia, 2019
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram