Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

ABC skutecznego wezwania do zapłaty

Co to jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty (tzw. monit) to informacja np. w formie oficjalnego pisma, które wierzyciel kieruje do dłużnika, aby powiadomić go o upłynięciu terminu płatności za zakupione produkty lub usługi i przypomnieć o konieczności uregulowania zobowiązania w wyznaczonym przez wierzyciela terminie.

Dowiedz się na czym polega windykacja >>

Co musi zawierać wezwanie do zapłaty?

Prawo nie określa, jak należy sformułować wezwanie do zapłaty, ale by spełniało swoją funkcję, czyli mobilizowało dłużnika  do zapłaty, powinno zawierać następujące informacje:

  • Nazwę oraz dane teleadresowe dłużnika oraz wierzyciela, aby nie było wątpliwości kto zwraca się o uregulowanie płatności oraz kogo wezwanie dotyczy,
  • Tytuł zobowiązania czyli podstawę naliczenia długu. Może to być nazwa, numer i data dokumentu potwierdzającego powstanie zobowiązanie np. faktura,
  • Kwotę należności głównej wynikającą z faktury lub rachunku oraz odsetki ustawowe, które zgodnie z prawem można naliczać od dnia następnego, po upływie terminu płatności. Do wyliczenia odsetek można użyć powszechnie dostępnych kalkulatorów
  • Termin spłaty i numer rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności,
  • Wyjaśnienie  konsekwencji niedokonania zapłaty w podanym terminie:
  • powiększenie kwoty do zapłaty o rosnące z każdym dniem odsetki ustawowe,
  • możliwość wystąpienia na drogę postępowania sądowego i powiększenie zobowiązania o związane z tym koszty,
  • opublikowanie informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach w ogólnodostępnych bazach Biur Informacji Gospodarczej.
  • Zaproponowanie możliwości ugodowego załatwienia sprawy np. rezygnacji z naliczenie noty księgowej o wartości 40 euro z tytułu rekompensaty za koszty windykacji.

Kiedy należy wysłać wezwanie do zapłaty?

Podobnie jak w przypadku treści wezwania do zapłaty, prawo pozostawia przedsiębiorcy dowolność w zakresie terminu jego wysłania. Praktyka wskazuje jednak na to, że wezwanie do zapłaty warto wysłać jak najszybciej, czyli niezwłocznie po upływie terminu płatności. Wezwanie, albo przypomni kontrahentowi o nieuregulowanej płatności i doprowadzi do zapłaty należnej kwoty w podanym terminie, albo w  szybkim czasie pozwoli stwierdzić, że dłużnik  nie zamierza uregulować zobowiązania i konieczne będzie skierowanie sprawy do windykacji  lub na drogę postępowania  sądowego.

Windykacja należności– praktyczny przewodnik >>

Jak skutecznie dostarczyć wezwanie do zapłaty dłużnikowi?

Aby wezwanie do zapłaty było skuteczne należy należy wysłać je dłużnikowi  w sposób, który da nam dowód na to, że dłużnik je otrzymał. Najlepszy do tego będzie  list polecony z potwierdzeniem odbioru. Taki sposób wysyłki jest również korzystny dla wierzyciela, jeśli dłużnik nie odbierze listu. Listonosz dwukrotnie podejmuje próbę dostarczenia przesyłki, pozostawiając awizo,  a po 14 dniach list wraca do nadawcy. Jednak adnotacja po podwójnym awizowaniu przesyłki powoduje, że mamy do czynienia z domniemaniem dostarczenia wezwania do zapłaty.

2 ważne powody, dla których warto wysłać wezwanie do zapłaty

Po pierwsze, na mocy przepisów  prawnych o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów wysłanie monitu do dłużnika jest obowiązkowe. Jeśli nie wyślemy wezwania do zapłaty i zdecydujemy się skierować sprawę do sądu, to narazimy się na zarzut przedwczesności powództwa z uwagi na niepodjęcie przez powoda próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Po drugie, jeśli dłużnik pisemnie odpowie na wezwanie do zapłaty wskazując wysokość i tytuł swojego zadłużenia i proponując ugodowe rozstrzygnięcie sprawy np.  rozłożenie spłaty zadłużenia na raty albo umorzenie części długu to takie pismo może stanowić uznanie długu. Jeśli pismo będzie podpisane  przez osobę uprawnioną do reprezentowania spółki to taka odpowiedź dłużnika spowoduje przerwanie biegu przedawnienia.

Twój kontrahent nie uregulował zobowiązania?

Po 70 dniach oczekiwania na płatność prawdopodobieństwo odzyskania długu spada do 50%, dlatego nie warto zwlekać z oddaniem sprawy do windykacji!  W INDOS SA 82% należności odzyskiwanych jest  na etapie polubownym, czyli bez konieczności kierowania sprawy do sądu.  Dzięki temu nasi Klienci szybciej odzyskują należne im pieniądze.

Zlecam windykację >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
5 lutego, 2020
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram