Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Opinie o INDOS SA

Zaufało nam już blisko 5000 przedsiębiorców

INDOS przeanalizował nasze potrzeby w zakresie finansowania i dobrał najkorzystniejszy dla nas produkt, z którego wcześniej nie korzystaliśmy – faktoring odwrotny. Firma zapewnia nam finansowanie na niestandardowych warunkach, dopasowanych do specyfiki naszego biznesu.

Marzena, Prokurent firmy zajmującej się drogowym transportem międzynarodowym
19 maja, 2022

Korzystamy z faktoringu odwrotnego w INDOS SA. Mimo, że do finansowania oddajemy dużą ilość faktur opiewających na małe kwoty to bieżąca współpraca z INDOS przebiega sprawnie. Faktor odciąża nas w zakresie przygotowania dokumentów koniecznych do uruchomienia finansowania.

Jarosław, Prezes Zarządu sieci aptek
1 grudnia, 2021

Korzystamy z faktoringu jawnego w INDOS SA. Informacje o płatnościach i okresach rozliczeniowych są wysyłane i monitorowane na bieżąco. Opiekun Klienta zawsze odpowiada na pytania, jest cierpliwy i pomocny oraz utrzymuje z naszą firmą stały kontakt.

Sylwia, Prezes Zarządu firmy świadczącej usługi sprzątające i pralnicze
3 listopada, 2021

Korzystamy z faktoringu odwrotnego i jesteśmy zadowoleni ze współpracy między innymi ze względu na indywidualne podejście INDOSu do Klienta. Przykładem tego jest finansowanie faktur wystawianych przez podmioty gospodarcze powiązane z nasza firmą, czego odmówili nam inni faktorzy. Ważną dla nas zaletą jest także elastyczne dopasowanie do naszych wymogów np. gdy zaszła taka potrzeba nasz limit finansowania został podwyższony.

Zbigniew, Właściciel firmy produkującej środki ochrony roślin
6 października, 2021

Mimo, że korzystamy z faktoringu u kilku różnych faktorów, to trudno nam było uzyskać finansowanie w formie faktoringu odwrotnego. INDOS SA zaoferował nam ten rodzaj faktoringu z gwarancją BGK spłaty limitu faktoringowego. INDOS odciążył nas w zakresie przygotowania dokumentów koniecznych do zawarcia umowy. Dedykowany do obsługi naszej firmy doradca klienta zajął się m.in. załatwieniem formalności koniecznych do uzyskania gwarancji BGK. Ważnymi dla nas zaletami współpracy z INDOS jest również indywidualne podejście do Klienta oraz elastyczne dopasowanie do naszych wymogów np. zgodnie z naszymi potrzebami został podwyższony nasz limit finansowania. Finansowanie faktur poprzez faktoring jawny daje nam możliwość skorzystania z dodatkowych środków.

Szczepan, Właściciel firmy drogowej
30 września, 2021

INDOS odciążył nas w zakresie załatwiania formalności koniecznych do zawarcia umowy faktoringu. Doradca Klienta uzgodnił z naszym płatnikiem formę zgody na cesję dopuszczającą możliwość dokonywania potrąceń.

Mariola, Prezes Zarządu firmy zajmującej się budową dróg
2 sierpnia, 2021

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z INDOS, ponieważ wszelkie wstępne formalności związane ze skorzystaniem z faktoringu zostały załatwione bardzo szybko, a decyzję o udzieleniu nam finansowania otrzymaliśmy w ciągu 2 dni. INDOS odciążył nas w zakresie przygotowania dokumentów koniecznych do zawarcia umowy. Mimo, że nasz płatnik zazwyczaj nie udziela zgody na cesję, INDOSowi udało się ją uzyskać. Dzięki temu skorzystanie z faktoringu było możliwe.

Pełnomocnik firmy budowlanej
16 marca, 2021

Korzystanie z faktoringu niejawnego oraz odwrotnego w miarę naszych potrzeb, umożliwia zawarta z INDOSem  Ramowa Umowa Finansowania. Na jej podstawie mamy przyznany limit, który możemy wykorzystać na dowolnie wybraną przez nas usługę w dowolnym czasie. Bieżąca współpraca przebiega sprawnie, ponieważ obieg dokumentów oraz ich autoryzacja odbywa się online. Ważną dla nas zaletą we współpracy z INDOS jest elastyczne dopasowanie do naszych wymogów np. gdy zaszła taka potrzeba wypłacono nam środki ponad przyznany limit finansowania.

Czesław, Dyrektor ds. handlowych w firmie projektującej i instalującej systemy grzewcze
24 listopada, 2020

Wszelkie wstępne formalności zostały załatwione bardzo szybko, a decyzję o udzieleniu nam finansowania otrzymaliśmy w ciągu 3 dni. Dodatkową zaletą współpracy jest to, że INDOS odciążył nas w zakresie przygotowania dokumentów koniecznych do zawarcia umowy. Dedykowany do obsługi naszej firmy doradca klienta zajął się uzyskaniem zgody na faktoring  od naszego płatnika, który niechętnie taką  zgodę daje innym kontrahentom.

Alicja, Właścicielka firmy budowlanej
27 października, 2020

INDOS udzielił nam finansowania, chociaż inne instytucje finansowe odrzucały nasze wnioski o faktoring ze względu na niespełnianie warunków formalnych (zbyt krótki okres działania na rynku i zmiany właścicielskie w spółce nieujawnione w KRS do momentu transakcji).

Radosław, Prezes Zarządu firmy produkującej elementy drewniane
27 października, 2020

INDOS odciążył nas w zakresie załatwiania formalności koniecznych do zawarcia umowy faktoringu. Dedykowany do obsługi naszej firmy doradca klienta zajął się uzyskaniem zgody na faktoring  od naszego płatnika. Dzięki temu skorzystanie z faktoringu jawnego było możliwe.

Wojciech, Właściciel firmy projektowej z branży telekomunikacyjnej
7 października, 2020

Korzystamy z faktoringu odwrotnego w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy między innymi ze względu na indywidualne podejście INDOSu do Klienta. Przykładem tego jest niestandardowe sfinansowanie jednej z przesłanych przez nas do zapłaty faktur. Ze względów formalnych INDOS nie mógł wypłacić środków naszemu dostawcy i zrealizował przelew do naszej spółki.  Dzięki temu nasze zobowiązanie wobec  dostawcy zostało terminowo zrealizowane.

Piotr, Właściciel firmy zajmującej się dostarczaniem urządzeń do analiz zagrożeń CBRNe dla służb mundurowych i specjalnych
17 września, 2020

W ramach faktoringu jawnego przyznano nam duży limit finansowania, który zgodnie z naszymi potrzebami, został jeszcze dodatkowo podwyższony.

Władysław, Właściciel firmy transportowo - sprzętowej
30 kwietnia, 2020

Korzystamy z faktoringu jawnego i niejawnego w INDOS SA. Ważnymi dla nas zaletami współpracy z INDOS jest indywidualne podejście do Klienta i otwartość na nasze propozycje. Większość warunków umów mogliśmy negocjować i ich zapisy zostały dopasowane do naszych potrzeb, tak aby najlepiej spełniały nasze wymagania.

Aneta, Pełnomocnik firmy produkującej sprzęt dla górnictwa
9 października, 2019

Korzystamy z faktoringu w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ wszelkie wstępne formalności zostały załatwione w ciągu 2 dni. Bieżąca współpraca oraz związany z nią obieg dokumentów przebiega sprawnie i na czas otrzymujemy potrzebne środki finansowe.

Prezes firmy budowlanej
2 stycznia, 2019

Do finansowania przedstawiliśmy jedną fakturę i szybko otrzymaliśmy potrzebne środki finansowe. INDOS wykazał się elastycznością i indywidualnym podejściem do klienta w czasie ustalenia zabezpieczanie transakcji - majątkowe zabezpieczenie nie było wymagane.

Sławomir, Właściciel firmy świadczącej usługi instalacyjno - budowlane
2 stycznia, 2019

Uprzejmie informujemy, że od czterech lat współpracujemy z INDOS SA. Korzystamy z faktoringu niepełnego jawnego oraz niejawnego oraz z faktoringu odwrotnego. INDOS SA zapewnia nam indywidualną i kompetentną obsługę, rzetelnie realizuje uzgodnione warunki umowy, a współpraca przebiega sprawnie i bezproblemowo. Ponieważ obieg dokumentów dokonywany jest drogą elektroniczną, bardzo szybko otrzymujemy środki finansowe za przesyłane do faktoringu faktury.

Piotr, Prezes Zarządu firmy budowlanej
29 sierpnia, 2018

Uprzejmie informujemy, że korzystamy z faktoringu w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy ze względu na indywidualne podejście INDOS do Klienta. Weryfikując wniosek o finansowanie w INDOS wzięto pod uwagę przede wszystkim dobrą wiarygodność finansową naszego płatnika.

Andrzej, Prezes Zarządu firmy z branży budowlanej
29 sierpnia, 2018

INDOS przyznał nam wysoki limit finansowania i szybko wypłaca nam środki za faktury wystawiane na wielu różnych płatników. Ze współpracy jesteśmy zadowoleni również dlatego, że wszelkie wstępne formalności związane z podpisywaniem umowy zostały załatwione bardzo szybko, a majątkowe zabezpieczenie transakcji nie było wymagane.

Klaudia, Właścicielka firmy produkującej sprzęt sportowy
29 sierpnia, 2018

Wygodnym rozwiązaniem jest dla nas Ramowa Umowa Finansowania w ramach, której jednorazowo ustanowione zostało zabezpieczenie dla wszystkich transakcji finansowania. Zminimalizowało to ilość formalności związanych ze skorzystaniem z faktoringu jawnego i niejawnego, a dzięki temu szybciej otrzymujemy płatności za przesyłane faktury. INDOS we współpracy z nami wykazał się także indywidualnym podejściem do Klienta i elastycznością realizując, zgodnie z naszymi potrzebami, wypłaty środków finansowych ponad ustalony limit finansowania.

Właścicielka firmy budowlanej
29 sierpnia, 2018

Uprzejmie informujemy, że korzystamy z faktoringu w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni z tej współpracy ze względu na indywidualne podejście INDOS do Klienta. Nasze wnioski o finansowanie były odrzucane przez banki, a w INDOS wzięto pod uwagę przede wszystkim dobrą wiarygodność finansową naszego płatnika i pozytywnie zweryfikowano nasz wniosek.

Bohdan, Zarządca firmy z branży świadczącej usługi geotechniczne oraz hydrogeologiczne
29 sierpnia, 2018

Dzięki wiarygodności, otwartości i elastyczności INDOSu doszło do porozumienia z płatnikiem faktoringowym w sprawie podpisania zgody na cesję, co umożliwiło nam podjęcie współpracy w zakresie faktoringu.

Michał, Prezes Zarządu firmy wykonującej prace elektroenergetyczne
8 sierpnia, 2017

Skorzystaliśmy z faktoringu w INDOS SA. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ wszelkie formalności zostały ograniczone do minimum i załatwione w ciągu 2 dni.

Piotr, Właściciel firmy transportowej
26 kwietnia, 2017

Skorzystaliśmy z faktoringu odwrotnego w INDOS SA. Do finansowania oddaliśmy jedną fakturę. INDOS SA zgodnie z ustalonym terminem wypłacił naszemu dostawcy zaliczkę za dostawę kruszywa.

Karol, Właściciel firmy budowlanej
6 kwietnia, 2017
1 2
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram