Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Opinie o INDOS SA

Zaufało nam już blisko 5000 przedsiębiorców

Do tej pory zleciliśmy spółce INDOS odzyskanie należności od dwóch kontrahentów. W obu przypadkach zrealizowane działania windykacyjne okazały się skuteczne i dłużnicy uregulowali swoje zobowiązania. Jedną ze spraw udało się zamknąć na etapie polubownym, co zaoszczędziło czas i zmniejszyło koszty windykacji. Druga sprawa wymagała przeprowadzenia przez etap postępowania sądowego. INDOS starannie dopilnował realizacji wszystkich obowiązków z tym związanych.

Mariusz, Właściciel hurtowni warzyw i owoców
27 czerwca, 2022

INDOS prowadził bezpośrednie negocjacje z naszym dłużnikiem, starannie dopilnował wszystkich spraw związanych z postępowaniem sądowym.  Zapewnił nam także pełną obsługę prawną, gdy dłużnik ogłosił upadłość i należało przystąpić do postępowania układowego. W efekcie udało nam się  odzyskać większość należnych nam pieniędzy. 

Janusz, Wiceprezes firmy z branży górniczej
11 stycznia, 2021

Firma INDOS SA przeprowadziła bezpośrednie negocjacje z naszym kontrahentem doprowadzając do podpisania ugody. Dokument ten pomógł w zmotywowaniu dłużnika do uregulowania zobowiązania i w efekcie odzyskaliśmy nasze pieniądze. Sprawa została zamknięta na etapie działań polubownych, dzięki czemu koszty windykacji nie zostały powiększone o opłaty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym.

Maria, Prezes Zarządu firmy z branży PR
12 października, 2017

Zleciliśmy windykację naszych wierzytelności INDOS SA. Od razu po podpisaniu umowy, zgodnie z naszymi potrzebami, otrzymaliśmy zaliczkę w wysokości 40% wartości wierzytelności. INDOS przeprowadził naszą sprawę przez wszystkie etapy procesu windykacji. Podjął również czynności mające na celu zabezpieczenie sądzonej wierzytelności na majątku dłużnika.
Etap sądowy trwał długo ze względu na właściwość miejscową sądu w Warszawie, ale w efekcie udało się skutecznie odzyskać należne nam pieniądze.

Ewa, Dyrektor w firmie specjalizującej się w budownictwie medycznym
14 lipca, 2016

INDOS SA było drugą firmą, której zleciliśmy wyegzekwowanie naszych należności. Działania firmy windykacyjnej, do której w pierwszej kolejności zwróciliśmy się z tym problemem okazały się nieskuteczne. INDOS SA wykazał się indywidualnym podejściem do Klienta i dużym zaangażowaniem w sprawę. Windykator doprowadził do podpisania porozumienia z dłużnikiem, który wcześniej ciągle zgłaszał zastrzeżenia co do wierzytelności. Dzięki podpisanej ugodzie dłużnik uregulował swoje zobowiązanie i sprawa została zamknięta na etapie postępowania polubownego.

Zbigniew, Właściciel firmy świadczącej usługi konserwacyjne i transportowe
10 maja, 2016

INDOS przeprowadził zleconą sprawę przez wszystkie etapy procesu windykacji. Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej dłużnika, egzekucję komorniczą zrealizowano skutecznie. Nasze roszczenia zostały zaspokojone, podczas gdy zadłużenie wobec wielu innych wierzycieli nadal pozostaje niespłacone.

V-ce Prezes firmy świadczącej usługi z zakresu mechaniki samochodowej
10 maja, 2016

INDOS SA prowadził bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem oraz przeprowadził sprawę przez etap postępowania sądowego doprowadzając do ugody sądowej. W efekcie nasza należności została skutecznie odzyskana.

Magdalena, Przedstawicielka firmy zajmującej się systemami automatyki przemysłowej
28 października, 2015

INDOS prowadził bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem oraz starannie dopilnował wszystkich spraw związanych ze skomplikowanym postępowaniem sądowym. Firma kredytowała także wszystkie koszty sądowe i egzekucyjne związane ze sprawą.

Jerzy, Właściciel firmy projektowej
8 kwietnia, 2015

INDOS zrealizował aktywne i bezpośrednie czynności windykacyjne negocjując spłatę z dłużnikiem. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, ponieważ w ich efekcie pierwsze wpłaty od dłużnika otrzymaliśmy już po miesiącu, a całość należności została uregulowana w ciągu dwóch miesięcy.

Dorota, Właścicielka firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją wag dla przemysłu
22 stycznia, 2015

Po oddaniu sprawy do windykacji nasz dłużnik uregulował swoje zobowiązanie w ciągu kilku dni. Ponieważ sprawa została skutecznie zamknięta na etapie działań polubownych, pieniądze odzyskaliśmy bardzo szybko, a koszty windykacji były niskie.

Właściciel firmy transportowej
26 lutego, 2014

INDOS przeprowadził sprawę przez polubowny etap windykacji prowadząc negocjacje z dłużnikiem oraz zaangażował się w etap sądowy, mimo iż kwota należności była niewielka. W efekcie wierzytelność została skutecznie odzyskana.

Jerzy, Właściciel biura rachunkowego
14 lutego, 2014

Ponieważ nie udało nam się samodzielnie wyegzekwować od dłużnika zasądzonej wierzytelności, zleciliśmy windykację INDOS SA. Firma prowadziła negocjacje z dłużnikiem i skutecznie odzyskała należność bez konieczności przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Jerzy, Przedsiębiorca zajmujący się wynajmem nieruchomości
6 lutego, 2014

INDOS SA wykazuje się dużą elastycznością przyjmując do windykacji zarówno wierzytelności o dużych nominałach jak i niewielkie kwoty. Firma dopasowuje się do naszych potrzeb obsługując nas również w zakresie dłużników, którzy nie prowadzą już działalności gospodarczej. Takie podejście sprawia, że współpraca z INDOS SA jest dla nas wygodna - wszystkie sprawy możemy załatwić w jednej firmie. Jesteśmy zadowoleni również z jakości obsługi powierzanych spraw. INDOS SA znacząco wpłynęła na skrócenie czasu postępowań sądowych np. poprzez zmiany właściwości miejscowej sądów oraz na minimalizację kosztów postępowań sądowych np. poprzez korzystanie z e - sądu.

Właściciel firmy z branży obuwniczej
11 czerwca, 2013

Do INDOS SA skierowaliśmy wiele spraw naszych kontrahentów, którzy nie uregulowali w terminie swoich zobowiązań. INDOS SA obsługuje nas kompleksowo, przeprowadza sprawy przez wszystkie etapy procesu windykacji i skutecznie odzyskuje nasze należności.

Damian, Właściciel firmy transportowej
30 kwietnia, 2013

Firma przeprowadziła sprawę przez wszystkie fazy procesu windykacji i skutecznie odzyskała należność wraz z odsetkami. Szczególnie jesteśmy zadowoleni z efektywności działań pełnomocnika procesowego zaangażowanego w sprawę na etapie postępowania sądowego.

Bartłomiej, Prezes przedsiębiorstwa budowlanego
25 kwietnia, 2013

Do windykacji oddaliśmy już ponad 30 spraw i w każdej z nich udało się uzyskać pozytywne efekty. Jesteśmy zadowoleni ze skuteczności działań windykacyjnych prowadzonych przez INDOS SA, wynikającej z profesjonalizmu i pełnego zaangażowania na wszystkich etapach procesu windykacji.

Daniel, Kierownik Działu Finansowo - Księgowego firmy zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz wentylacją
22 kwietnia, 2013

Szczególnie jesteśmy zadowoleni z 70% skuteczności działań windykacyjnych prowadzonych przez INDOS SA, wynikającej z profesjonalizmu i pełnego zaangażowania na wszystkich etapach procesu windykacji.

Maciej, Prezes firmy z branży informatycznej
20 marca, 2013

Ponieważ nie udało nam się samodzielnie wyegzekwowanie zaległych płatności, zleciliśmy windykację naszych wierzytelności INDOS SA. Firma wypłaciła nam zaliczkę i skutecznie odzyskała dług, który wydawał się nam niemożliwy do wyegzekwowania. Szczególnie jesteśmy zadowoleni z pełnego zaangażowania windykatora prowadzącego sprawę oraz bieżącego informowania nas o podejmowanych działaniach.

Lucjan, Właściciel pracowni projektowej
9 marca, 2013
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram