Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Opinie o INDOS SA

Zaufało nam już blisko 5000 przedsiębiorców

Współpracowaliśmy z INDOS SA w zakresie sprzedaży wierzytelności. Była to niestandardowa transakcja, ponieważ wierzytelność, którą chcieliśmy sprzedać była objęta zakazem cesji. INDOS pomógł nam w dopełnieniu formalności koniecznych do realizacji transakcji - porozumiał się z naszym kontrahentem i doprowadził do podpisania przez niego zgody na cesję.

Grzegorz, Właściciel firmy budowlanej
27 listopada, 2017

Współpracowaliśmy z INDOS SA w zakresie sprzedaży wierzytelności. Firma zapewniła nam profesjonalną i sprawną obsługę. Załatwienie formalności związanych z realizacja transakcji, mimo wysokiej wartości wierzytelności, przebiegło  sprawnie i szybko.

Jarosław, Prezes Zarządu firmy wielobranżowej
5 kwietnia, 2017

Formalności zostały załatwione szybko, umowę zrealizowano rzetelnie, a środki finansowe przelano terminowo.

Prezes Zarządu firmy z branży górniczej
26 września, 2016

Współpracowaliśmy z INDOS SA w zakresie sprzedaży wierzytelności. Firma zapewniła nam profesjonalną i sprawną obsługę.

Joanna, Dyrektor ds. Finansów i Administracji firmy projektującej dla branży górniczej
16 września, 2016

Współpracujemy z INDOS SA w zakresie różnych form finansowania: faktoringu, pożyczek, sprzedaży faktur niewymagalnych. W zakresie pożyczek szczególnie ważne jest dla nas elastyczne podejście do kwestii zabezpieczeń - z tej usługi korzystamy bez ustanawiania „twardych” zabezpieczeń, a jedynie w oparciu o poręczenia. W zakresie zakupu faktur INDOS SA zajmuje się dopełnieniem wszystkich formalności i przygotowaniem dokumentów z tym związanych, znacznie nas odciążając w tym zakresie. W przypadku faktoringu kwoty finansowania stawiane do naszej dyspozycji są duże, a procedury formalne związane ze sprawą załatwiane są bardzo szybko.

Prokurent firmy produkującej place zabaw
17 kwietnia, 2016

Uprzejmie informujemy, że współpracujemy z INDOS SA w zakresie sprzedaży wierzytelności. Firma zapewnia nam profesjonalną i sprawną obsługę. Do tej pory wszystkie przedstawiane INDOS SA faktury zostały wykupione. Formalności załatwiane są szybko, umowa realizowana jest rzetelnie, a środki finansowe przelewane terminowo.

Dariusz, Właściciel firmy z branży budowlanej
2 maja, 2013
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram