Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring w branży transportowej - jak się sprawdza ?

W branży transportowej długie terminy płatności wynoszące od 45 do ponad 60 dni są normą. Jednocześnie specyfiką przedsiębiorstw tego sektora są wysokie stałe koszty działalności takie jak: raty leasingowe i kredytowe, opłaty drogowe, koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie kierowców itp. Podczas gdy opłat tych należy dokonywać w każdym miesiącu, to spłata należności za świadczone usługi jest przesunięta w czasie. Jest to powodem kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej wśród wielu firm świadczących usługi transportowe.

Koszty finansowania

Część firm transportowych zasypuje tą lukę uzyskując od spedytorów szybszą zapłatę należności w zamian za udzielenie skonta. Koszt takiego rozwiązania jest jednak dość wysoki i wynosi ok. 5% wartości faktury. Znacznie bardziej opłacalne jest skorzystanie z faktoringu, ponieważ prowizja za tą usługę wynosi już od 1,5% miesięcznie. Niższe koszty to nie jedyna przewaga faktoringu nad innymi źródłami finansowania np. nad pożyczką. Faktoring rozwiązuje problem z płynnością finansową kompleksowo, długookresowo i elastycznie.

Mity dotyczące faktoringu

Najczęstszą obawą przedsiębiorców z branży transportowej jest to, że nie spełnią oni wymagań formalnych stawianych przez faktorów. I tak na przykład firmy nowo powstałe obawiają się, że brak historii działalności wyklucza ich jako klientów firmy faktoringowej. Takie same wątpliwości mają firmy z zadłużeniem w ZUS i US. Te obiekcje są niepotrzebne. W naszej firmie czynnikiem decydującym o udzieleniu faktoringu jest wiarygodność finansowa płatnika faktoringowego, a nie kondycja faktoranta.

Kolejne bezzasadne obawy dotyczą ilości płatników faktoringowych. W rzeczywistości nasza firma do faktoringu przyjmuje zarówno wysoko nominałowe faktury na jednego płatnika, jak i, wynikające ze zleceń z giełdy transportowej, faktury na niskie kwoty do bardzo wielu płatników.

Mitem jest także bariera w postaci zakazu cesji, którą stosują niektórzy spedytorzy. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest bowiem faktoring niejawny.

Właściciele małych firm obawiają się również dużej ilości formalności i długotrwałego procesu weryfikacyjnego przed uzyskaniem faktoringu. W rzeczywistości w naszej firmie formalności można załatwić online. Dodatkowo ciężar większości formalności i ustaleń z płatnikiem bierzemy na siebie.

Przedsiębiorcy martwią się również sytuacją, gdy przelewy od spedytora wychodzą z opóźnieniem. Mogłoby się wydawać, że wyklucza to korzystanie z faktoringu. Jednak tak nie jest! W takich okolicznościach dobieramy odpowiedni do możliwości finansowych spedytora okres karencji. W tym czasie czekamy na zapłatę, podejmując jedynie działania monitorujące (telefony i e-maile z prośbą o zapłatę).

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Realne ryzyka

Najpopularniejszym i najkorzystniejszym pod względem kosztów rodzajem faktoringu jest faktoring niepełny jawny. Ryzyko transakcyjne w tym przypadku rozłożone jest zarówno na firmę faktoringową jak i faktoranta.

Ryzyko po stronie klienta firmy faktoringowej wynika przede wszystkim z zagrożenia nieuregulowania płatności przez płatnika faktoringowego. Może to nastąpić z wielu powodów np. niewypłacalności płatnika czy uznania przez niego należności za sporną. W takiej sytuacji po ustalonym w umowie faktoringu okresie karencji faktorant zobowiązany jest do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności. Warto jednak wspomnieć, że faktor wspomaga faktoranta w dochodzeniu niezapłaconych należności poprzez tzw. windykację miękką (wezwania do zapłaty, telefony ponaglające kontrahentów). Dodatkowo, już na etapie włączania płatników do umowy faktoringu firma faktoringowa dokonuje ich weryfikacji pod względem rzetelności płatniczej.

Aby ograniczyć tego typu ryzyka przedsiębiorca korzystający z faktoringu, powinien przede wszystkim upewnić się co do dyscypliny w regulowaniu zobowiązań swojego kontrahenta. Kolejną sprawą jest zadbanie o stronę formalną transakcji.  Należy zadbać o zabezpieczenie odpowiednich dokumentów dotyczących transakcji (umowy, zlecenia, zamówienia, WZ, protokoły), które muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji płatnika. Do wykupu faktoringowego faktorant powinien oddawać jedynie te wierzytelności, które są bezsporne.

Dowiedz się więcej o faktoringu dla branży transportowej >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
23 lipca, 2018
Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram