Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Koszty faktoringu – kiedy bardziej opłaca się abonament, a kiedy prowizja za czas finansowania?

Koszt finansowania faktur w ramach faktoringu to jeden z najważniejszych parametrów jakie przedsiębiorcy biorą pod uwagę przy wyborze firmy faktoringowej. Podstawowe pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć zanim przystąpi się do kalkulowania kosztów dotyczy tego, czy korzystniejsza będzie opłata w formie abonamentu czy lepiej wybrać opłatę prowizyjną zależną od kwoty każdej finansowanej faktury.

Faktoring w abonamencie -  na czym polega?

Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu z abonamentem płacą ryczałt, w który wyliczone są wszystkie koszty faktoringu: opłaty administracyjne, odsetki faktoringowe itd. Opłata naliczana jest raz w miesiącu. Zwykle jest to procent od ustalonego w umowie limitu faktoringowego, czyli maksymalnej kwoty jaką firma faktoringowa wypłaci swojemu klientowi (faktorantowi) w ramach finansowania faktur. Nie ma znaczenia czy przedsiębiorca skorzysta z części limitu tylko raz, czy zgłosi do faktoringu wiele faktur na pełną kwotę limitu.

Przykład - koszt abonamentu:

  • Limit faktoringowy: 100 000 zł
  • Oprocentowanie: 3%
  • Kwota abonamentu płatna co miesiąc: 3000 zł + VAT (23%)

Kiedy opłaca się wybrać faktoring z abonamentem?

Płatność za faktoring w formie abonamentu najczęściej wybierają firmy, które potrzebują niedużego limitu faktoringowego do 100 tys. złotych. Opłata w takiej postaci jest najkorzystniejsza,  jeśli przedsiębiorca wystawia w każdym miesiącu bardzo dużą ilość faktur o niższych nominałach i zakłada pełne wykorzystanie limitu udostępnionego przez firmę faktoringową.

Przykład pełnego wykorzystania limitu faktoringowego (przy założeniu, że faktor wypłaca klientowi zaliczkę w wysokości 80% wartości faktury brutto):

 Suma kwot na fakturach oddawanych do faktoringu w każdym miesiącu wynosi 100 000 zł brutto, a limit faktoringowy 80 000 zł . Tylko w takiej sytuacji wybór opłaty w formie abonamentu opłaca się. Przedsiębiorca ponosi relatywnie niższe koszty w porównaniu z innymi formami płatności.

Ważną zaletą faktoringu w abonamencie jest transparentność i stałość opłat. Jest to gwarancja bezpieczeństwa  przy dzisiejszym rynku finansowym, gdzie stawki procentowe od udzielonego finansowania uzależnione są od zmieniającego się WIBOR-u.

Wady faktoringu ryczałtowego

W przypadku wykorzystania tylko z części limitu faktoringowego wartość abonamentu może okazać się nieproporcjonalnie dużym miesięcznym kosztem. Jeśli więc przedsiębiorca nie ma pewności, że w każdym miesiącu wystawi faktury o odpowiednio dużej wartości, na płatników zaakceptowanych przez firmę faktoringową to powinien rozważyć drugi rodzaj opłat za faktoring – prowizję od każdej sfinansowanej faktury naliczaną za każdy dzień finansowania.

Koszty faktoringu liczone jako prowizja za okres finansowania

Ta forma opłaty za faktoring przewiduje naliczenie przez firmę faktoringową prowizji od kwoty faktury zgłoszonej do finansowania. Podobnie jak przy faktoringu w abonamencie przedsiębiorca ma ustalony limit faktoringowy. Różnica polega na tym, że może z niego korzystać w miarę potrzeb, czyli wykorzystać go w całości, w dowolnej części lub wcale z niego nie korzystać.  Warto wiedzieć, że niektórzy faktorzy naliczają opłatę również wtedy, gdy limit faktoringowy nie został wykorzystany. Nasza firma nie stosuje opłaty za niewykorzystany limit, co jest bardzo korzystne dla firm o nierównomiernych przepływach finansowych.

Wielu przedsiębiorcom trudno jest przewidzieć jak będzie rozwijał się ich biznes w długim okresie i ile faktur będą wystawiać co miesiąc w perspektywie roku. Dlatego większość z nich wybiera formę opłaty za faktoring w postaci prowizji.

W wielu przypadkach kolejnym czynnikiem przemawiającym za wyborem tego rodzaju opłat jest dostępność wyższego limitu faktoringowego w porównaniu z tym, na który przedsiębiorca może liczyć przy faktoringu z abonamentem.

Przykład - koszt prowizji:

Do faktoringu w INDOS SA została zgłoszona faktura VAT opiewająca na kwotę 100.000 zł. Termin wymagalności przypada za 45 dni (po 45 dniach zostanie zapłacona przez płatnika).

Uzgodnione odsetki faktoringowe wynoszą 0,08%. INDOS SA pobiera odsetki faktoringowe z dołu, za każdy dzień finansowania. W okresie karencji i regresu nie podwyższamy wysokości odsetek faktoringowych.

Harmonogram płatności:

  • INDOS SA przekazuje Klientowi 80% faktury (80.000 zł) w ciągu 24 godzin.
  • Po 45 dniach (spłaceniu faktury przez płatnika) INDOS SA przekazuje Klientowi pozostałą część wartości faktury zachowując swoje wynagrodzenie, które wynosi:

          45 dni * 0,08% * 100.000 zł = 3600 zł + VAT (23%)

Zobacz rzetelne zestawienie wszystkich opłat faktoringowych >>

Koszty faktoringu - inne formy opłat

Faktorzy stosują także mieszaną formę opłaty pobierając zarówno abonament, jak i prowizję za sfinansowanie faktury. Opłata abonamentowa to w tym przypadku stały comiesięczny koszt naliczany za udostępnienie limitu faktoringowego. Dodatkowo przedsiębiorca płaci prowizję i inne koszty faktoringu. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie przeczytać zapisy umowy i aby mieć pewność ile będzie kosztowało finansowanie i na jaką dokładnie formę opłat się decydujemy.

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
5 maja, 2022
Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram