Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring odwrotny a split payment

Faktury przekazane do faktoringu odwrotnego mogą być objęte procedurą split payment. W takim wypadku faktor dokonując przelewu do dostawcy ma  obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny jest formą finansowania skierowaną do firm dokonujących zakupów za gotówkę lub z krótkim terminem płatności, które chcą uzyskać prolongatę w spłacie zobowiązań.

Usługa polega na tym, że firma faktoringowa spłaca zobowiązania swojego klienta w ciągu 24 godzin lub zgodnie z ich terminem płatności. Wypłata środków dokonywana jest na rzecz wierzycieli klienta, na podstawie przedstawionych przez klienta  faktur zakupowych  na konta bankowe wykazane na tzw. białej liście podatników.

W terminie określonym w umowie faktoringu np. po 90 dniach, przedsiębiorca zwraca firmie faktoringowej wypłaconą kwotę powiększoną o odsetki faktoringowe.

Faktoring odwrotny pozwala przedsiębiorcom poprawić  płynność finansową. Mogą oni terminowo regulować zobowiązania wobec kontrahentów, a jednocześnie wykorzystać wolne środki finansowe na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy.

Dlaczego faktor ma obowiązek zapłaty w split payment?

Faktury przekazane do faktoringu odwrotnego są objęte mechanizmem podzielonej płatności (split payment ), jeśli ich wartość przekracza kwotę 15 000 zł i dotyczą obrotu towarami lub usługami wskazanymi w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Przepisy o podzielonej płatności  wprowadziły solidarną odpowiedzialność za niezapłacony VAT także dla firm faktoringowych. Zgodnie z art. 108a ust. 5 ustawy o VAT w przypadku, gdy płatność zostanie dokonana w sposób określony w ust. 2 na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT.

Faktoring odwrotny a split payment w praktyce

Aby pozbyć się ryzyka odpowiedzialności za nieopłacenie podatku VAT firmy faktoringowe w ramach faktoringu odwrotnego płacą za przedsiębiorcę faktury VAT do dostawców lub usługodawców z zastosowaniem procedury split payment. Polega to na tym, że kwota faktury netto przelewana jest na podstawowe konto dostawcy podane na fakturze, a kwota podatku VAT wpływa na konto VAT dostawcy.

Zgodnie z art. 108a ust. 6 ustawy o VAT, jeżeli podatnik (na rzecz którego nabywca towarów lub usług dokonał płatności z zastosowaniem procedury split payment) po otrzymaniu tej należności dokona przelewu z zastosowaniem podzielonej płatności kwoty otrzymanej na rachunek VAT w całości tej kwoty na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy, to odpowiedzialność solidarna zostanie wyłączona.

Przykład zastosowania mechanizmu podzielonej płatności  w faktoringu odwrotnym

 1. Przedsiębiorca przesyła do faktoringu odwrotnego fakturę na kwotę 123 000 zł brutto:
  • 100 000 zł netto
  • 23 000 zł VAT
 2. Firma faktoringowa w ciągu 24h płaci za fakturę  w mechanizmie podzielonej płatności:
  • 100 000 zł wpływa na konto dostawcy
  • 23 000 zł wpływa na konto VAT dostawcy
 3. Klient po 30 dniach spłaca firmie faktoringowej kwotę 123 000 zł (w mechanizmie podzielonej płatności lub bez). 
 4. Prowizja faktoringowa jest płatna po wystawieniu faktury przez firmę faktoringową.

Dowiedz się więcej o zastosowaniu split payment w innych rodzajach faktoringu >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
16 stycznia, 2023
Doradca Klienta, tel. 661 070 327 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram