Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Niespłacona pożyczka na firmę -  jak zminimalizować negatywne skutki?

Według najnowszego badania SAFE zrealizowanego przez  Komisję Europejską dla 17% małych i średnich firm pożyczki są istotnym źródłem finansowania. Przed zaciągnięciem takiego zobowiązania warto sprawdzić nie tylko koszty jakie poniesiemy w związku z użyczeniem kapitału, ale zminimalizować ewentualne negatywne skutki, jakie może spowodować pożyczka niespłacona w terminie.
Na wypadek braku możliwości terminowej spłaty pożyczki warto sprawdzić:

  • możliwość wydłużenia terminu spłaty pożyczki
  • koszty związane z nieterminową spłatą
  • w jakiej sytuacji pożyczkodawca dokonuje wpisu do rejestrów dłużników

Wybierz elastycznego pożyczkodawcę

Większość przedsiębiorców zaciąga pożyczki planując ich spłatę w oparciu o przewidywany przez nich termin otrzymania zapłaty od zleceniodawców np. biorą pożyczkę na okres 6 miesięcy, ponieważ  wtedy inwestor zapłaci  im za wykonane na jego zamówienie roboty budowlane. Realizacja zlecenia może jednak przeciągnąć się w czasie, a zakres robót może się zwiększyć. Analizując oferty  firm pożyczkowych warto wziąć pod uwagę taki scenariusz i dowiedzieć się jaka jest procedura pożyczkodawcy  w sytuacji, gdy pożyczka będzie niespłacona w terminie.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie posiadał środki na spłatę pożyczki w późniejszym terminie pożyczkodawca może zaproponować wydłużenie terminu spłaty.  Jeśli pożyczkobiorca potrzebuje dodatkowo zmiany kwoty pożyczki na mniejszą lub większą, rozwiązaniem może być zaciągnięcie nowej pożyczki na potrzebną kwotę (tzw. rolowanie pożyczki).

Przedsiębiorca zazwyczaj wie z wyprzedzeniem, że może mieć problem z dotrzymaniem terminu spłaty pożyczki. Należy wtedy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą i wyjaśnić przyczyny braku możliwości terminowej spłaty. Trzeba również podać kiedy i z jakiego źródła zostanie uregulowane zobowiązanie. Jeśli posiadamy uwiarygadniające to dokumenty np. aneks do umowy z inwestorem o przedłużeniu czasu wykonania robót remontowych,  to warto je przedstawić. Elastyczna instytucja finansowa ustali wtedy przesunięcie terminu spłaty pożyczki bez automatycznego uruchomienia procedury windykacyjnej dzień po upływie terminu zwrotu pożyczki.

Przeanalizuj dodatkowe koszty

Przed zaciągnięciem zobowiązania w firmie finansowej przedsiębiorcy zazwyczaj kalkulują koszty i wybierają ofertę najkorzystniejszą pod tym względem. Warto również wziąć pod uwagę negatywny scenariusz i dodatkowo sprawdzić jakie finansowe konsekwencje spotkają nas w przypadku braku terminowej spłaty pożyczki. Dzięki temu nie zostaniemy wciągnięci w spiralę zadłużenia ze względu na znaczny wzrost kosztów pożyczki.

Oprócz podwyższonego oprocentowania pożyczki po upływie terminu spłaty, przedsiębiorca może być obciążany kosztami wszelkiego rodzaju czynności windykacyjnych np. kosztami monitów i wezwań do zapłaty oraz karami umownymi. Koszty te mogą zostać naliczone nawet wtedy, gdy z klientem zostanie ustalone przesunięcie terminu zapłaty.

Ważne!

W INDOS SA, jeśli jest to potrzebne, klientowi udzielany jest odpłatny 15 dniowy okres karencji w spłacie pożyczki. Wysokość opłaty uzależniona jest od kwoty pożyczki. Wysokość odsetek kapitałowych  zazwyczaj pozostaje w tym czasie na niezmienionym poziomie. Koszty windykacji naliczane są tylko w przypadku konieczności sądowego dochodzenia zwrotu pożyczki.

Pożyczka dla firm – kompletny przewodnik w 4 krokach

Unikaj wpisania do rejestru dłużników

W sytuacji gdy przedsiębiorca zostanie wpisany  do rejestrów dłużników, skutki jakie powoduje niespłacona pożyczka mogą być dla niego dotkliwe w długim okresie.

Pożyczkodawca może zgłosić dług do Biura Informacji Gospodarczej ( KRD, BIG InfoMonitor, ERIF) oraz Biura informacji Kredytowej. Powoduje to pogorszenie historii kredytowej firmy oraz utratę wiarygodności płatniczej. Konsekwencją są trudności w pozyskaniu innych form finansowania np. faktoringu czy kredytu w banku.

W związku z tym jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki warto dowiedzieć się, w jakiej sytuacji pożyczkodawca dokona takiego wpisu. W INDOS SA jest to ostateczność. Pożyczkobiorca wpisywany jest do rejestru dłużników, tylko wtedy gdy wszelkie próby polubownego porozumienia zawiodły i zaistniała konieczność sądowego dochodzenia należności.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
15 kwietnia, 2021
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram