Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Windykacja na zlecenie a windykacja powiernicza – porównanie

Przedsiębiorca zlecający windykację należności wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie ma do wyboru dwie formy współpracy: windykację na zlecenie i windykacje w oparciu o powierniczy przelew wierzytelności. W artykule wyjaśniam czym różnią się te dwa modele odzyskiwania należności oraz jakie mają zalety i wady.

Windykacja na zlecenie - jak działa?

Windykacja na zlecenie to usługa, w zakresie której firma windykacyjna realizuje działania mające na celu odzyskanie należności swojego Klienta (wierzyciela) działając w jego imieniu na podstawie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień. Tą formę windykacji często stosuje się w sytuacji, gdy w umowie między wierzycielem i dłużnikiem występuje zakaz cesji, czyli nie ma możliwości dokonania przelewu wierzytelności na firmę windykacyjną.

Wierzyciel, dłużnik, dług - sprawdź co oznaczają te pojęcia >>

Windykacja powiernicza - na czym polega?

W odróżnieniu od windykacji na zlecenie, w ramach windykacji powierniczej firma windykacyjna w wyniku powierniczego przelewu wierzytelności (cesji) staje się właścicielem zobowiązania na czas dochodzenia należności. Formalnie to ona staje się nowym, bezpośrednim wierzycielem w relacji z dłużnikiem.

Porównanie

Windykacja na zlecenieWindykacja powiernicza
Podstawa współpracyPełnomocnictwa i upoważnieniaPowierniczy przelew wierzytelności (cesja należności)
Możliwa w przypadku klauzuli zakazu cesji w umowie?TAKNIE
Kto jest wierzycielem z punktu widzenia dłużnika?Klient- pierwotny wierzycielFirma windykacyjna
Czy klient może  w relacji z dłużnikiem odciąć się od sprawy i wszelkie ustalenia związane ze spłatą przekierować do firmy windykacyjnej?NIETAK
Możliwość dokonywania potrąceń?NIETAK
Kto jest stroną, w przypadku wpisania hipoteki przymusowej, wydania nakazu zapłaty lub innych czynności formalnych?Klient- pierwotny wierzycielFirma windykacyjna
Dokumenty potrzebne w przypadku zakończenia współpracyOdwołanie pełnomocnictw i upoważnieńDokonanie zwrotnego przeniesienia wierzytelności

Windykacja na zlecenie a windykacja powiernicza – zalety i wady

Relacje z dłużnikiem

Jedną z ważnych zalet windykacji powierniczej jest to, że po dokonaniu cesji wierzytelności dla dłużnika firma windykacyjna  staje się nową i jedyną stroną rozmów w sprawie spłaty długu.  Jest to szczególnie ważne, jeżeli klient firmy windykacyjnej (pierwotny wierzyciel) chce nadal robić interesy z dłużnikiem.

Nasza firma potrafi w taki sposób odzyskać należność, aby nie popsuć dobrych relacji między dłużnikiem a wierzycielem. Czasami, przekazanie nam sprawy do windykacji wręcz poprawia kontakty między partnerami handlowymi. Dłużnik z nami załatwia problematyczne sprawy. Natomiast nasz klient i dłużnik, jako partnerzy handlowi nadal mogą bezkonfliktowo prowadzić interesy.

Presja na spłatę zadłużenia

Niezależnie od wybranej przez klienta formy windykacji już samo pojawienie się trzeciego podmiotu – firmy windykacyjnej – w stosunkach między kontrahentami skutecznie motywuje dłużnika do uregulowania zobowiązania. Jednak windykacja z cesją stwarza większą presję. To, że wierzycielem staje się  firma windykacyjna uświadamia dłużnikowi, że rozmowy na temat spłaty musi traktować poważnie. Będą one prowadzone konsekwentnie, a brak spłaty może skutkować wszczęciem postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego.

Aspekty formalno-prawne

Współpraca w formie windykacji powierniczej stwarza więcej możliwości do zastosowania niestandardowych rozwiązań, które mogą uczynić dochodzenie należności szybszym i skuteczniejszym. Przykładowo: potrącenie wzajemnych zobowiązań, dzięki czemu spłata może nastąpić na skutek uruchomienia dłużnikowi finansowania przez firmę windykacyjną, złożenie wniosku o upadłość dłużnika, wszczęcie postępowania sądowego w oparciu o indosowane weksle lub inne wcześniej zawarte z dłużnikiem porozumienia.

Z drugiej strony wybór windykacji powierniczej może generować potrzebę wykonania dodatkowych czynności formalnych - szczególnie na etapie postępowania sądowego lub egzekucyjnego np. konieczność uzyskania poświadczenia podpisów u notariusza w celu przebicia klauzuli wykonalności czy przepisania hipoteki.

Podsumowanie

Windykacja powiernicza jest usługą, która dobrze sprawdzi się w przypadku pojedynczych  należności o wysokim nominale. Wtedy można wykorzystać zalety tej metody działania, jako narzędzia czyniącego dochodzenie należności szybszym i skuteczniejszym.

Windykacja na zlecenie natomiast jest usługą prostszą, właściwą dla spraw, gdzie występuje zakaz cesji lub gdy zobowiązania mają charakter na tyle powtarzalny, standardowy, czy niskonominałowy, że cedowanie wierzytelności nie przyniesie wymiernych korzyści np. zobowiązania abonamentowe, niskonominałowe zobowiązania z tytułu najmu, windykacja masowa  na wielu dłużników.

Ulga na złe długi a windykacja >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
17 maja, 2022
Doradca Klienta, tel. 512 628 835 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram