Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Zdolność kredytowa firmy - co to jest, jak ją obliczyć i zwiększyć?

Prowadzenie własnego biznesu niejednokrotnie wymaga skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Przykładami takich źródeł są: kredyt obrotowy, leasing, pożyczka czy faktoring. Firma finansowa zanim udzieli przedsiębiorcy finansowania w pierwszej kolejności weryfikuje jego zdolność kredytową.

Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to zdolność przedsiębiorcy do terminowej spłaty zobowiązań wobec instytucji finansowej. Podmiotowi użyczającemu kapitału pozwala ona określić jakie ryzyko wiąże się z udzieleniem finansowania danej firmie i oszacować prawdopodobieństwo, że przedsiębiorstwo  nie będzie dokonywać spłaty zobowiązań w terminie. 

Jak instytucja finansowa oblicza zdolność kredytową firmy?

Każda firma finansowa i bank ma własne procedury i politykę kredytową w zakresie weryfikacji wniosków o finansowanie. Każda inaczej oblicza zdolność kredytową podmiotów ubiegających się o pozyskanie kapitału. Jednak ogólna zasada dotycząca oceny zdolności kredytowej jest jedna. Chodzi o ustalenie kwoty nadwyżki finansowej generowanej przez podmiot gospodarczy.

Aby ją oszacować instytucje finansowe porównują dochody przedsiębiorstwa z ponoszonymi kosztami. Obliczona kwota musi być wystarczająca do spłaty rat zaciągniętego zobowiązania. Jeśli kwota nadwyżki jest zbyt niska  przedsiębiorca powinien liczyć się z możliwością odrzucenia wniosku, zmianą warunków finansowania lub koniecznością przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń.

Jakie dokumenty wymagane są do ilościowej oceny zdolności kredytowej?

Oceniając zdolność kredytową instytucje finansowe biorą pod uwagę takie kryteria jak: wysokość przychodów przedsiębiorcy, ilość i wartość posiadanych zobowiązań, historię kredytową. Najczęściej do tej oceny wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:

  • zeznanie podatkowe za ubiegły rok,
  • zestawienie książki przychodów i rozchodów (jednoosobowa działalność gospodarcza) lub bilans wraz z rachunkiem zysków i strat  za ubiegły rok,
  • wyciąg z konta firmowego z ostatnich 3, 6 miesięcy lub dłuższego okresu
  • dokumenty zależne od formy opodatkowania (deklaracje PIT lub CIT).
  • informacja o stanie zobowiązań wobec ZUS, US.

Jakie parametry składają się na jakościową ocenę zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego?

Wymienione wcześniej dokumenty służą instytucjom finansowym do ilościowej analizy zdolności kredytowej.  Analiza jakościowa polega na sprawdzeniu poniższych parametrów.

Historia kredytowa

Instytucje finansowe sprawdzają ją bazach danych BiK i BIG. Jeśli przedsiębiorca terminowo spłaca wcześniejsze i bieżące zobowiązania to prawdopodobieństwo, że otrzyma kolejną pożyczkę czy kredyt znacznie rośnie. Niespłacone zobowiązania ograniczają zdolność kredytową. Instytucją finansowym trudno jest ocenić wiarygodność finansową podmiotu gospodarczego, który wcześniej nie korzystał z żadnych usług finansowych i w wymienionych bazach danych nie ma o nim informacji. Nie uniemożliwia to jednak uzyskania finansowania.

BIK i BIG – jak działają, czym się różnią?

Przychody

Wysokość przychodów  jest ważna ponieważ im są wyższe, tym o większą kwotę pożyczki możemy się starać.  Jednak równie ważna jest pewność i regularność dochodów. Nieregularne przychody wpływają negatywnie na ocenę zdolności kredytowej.

Zabezpieczanie majątkowe

Posiadanie majątku np.  nieruchomości, na którym może zostać ustanowione zabezpieczenie zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania kredytu.

Branża, w której działa przedsiębiorca

Jest to dodatkowy czynnik związanym z wiarygodnością prowadzonego biznesu. Banki posiadają listy branż obarczonych mniejszym lub większym ryzykiem biznesowym.

Wiek, stan cywilny oraz liczba osób w rodzinie właścicieli/wspólników firmy

Dane te są brane pod uwagę w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej czy spółki jawnej, ponieważ wpływają na obciążenia prywatne w postaci bieżących kosztów utrzymania przedsiębiorcy. Nie mają one natomiast znaczenia, gdy pożyczkobiorcą jest spółka kapitałowa, ponieważ wspólnicy nie ręczą majątkiem prywatnym.

Jak poprawić zdolność kredytową?

W długim terminie firma może poprawić swoją zdolność kredytowa poprzez budowanie pozytywnej historii kredytowej, czyli zaciąganie i terminowe spłacanie zobowiązań. Inne działania, które mające pozytywny wpływ na zdolność kredytowa to:

  • Zmniejszenie ilości zobowiązań o charakterze limitowym, takich jak karta kredytowa, kredyt odnawialny czy debet w koncie. Obniżają one zdolność kredytową, nawet jeśli na dzień złożenia wniosku z nich nie korzystamy.
  • Zaproponowanie majątkowego zabezpieczania. W naszej firmie zabezpieczeniem finansowania w formie pożyczki czy faktoringu odwrotnego mogą  być nie tylko nieruchomości, ale również środki trwałe czyli np. maszyny budowlane czy samochody. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego  na środkach trwałych  jest znacznie tańsze i szybsze, w porównaniu do  wpisu na hipotekę. Wymaga tylko podpisania umowy zastawu i opłaty w kwocie 200 zł.
  • Przedstawienie wiarygodnego źródła spłaty pożyczki. Dla naszej spółki jest to kwestia najważniejsza przy weryfikacji wniosku o pożyczkę. Jest to podstawa do wyliczenia zdolności pożyczkowej wnioskodawcy. Przykładem wiarygodnego źródła spłaty pożyczki jest np. podpisana umowa/kontrakt na realizację robót budowlanych.
  • Nie składanie dużej ilości wniosków kredytowych miesięcznie. Każde zapytanie o kredyt złożone w banku scoring w BIK o 15 punktówW związku z tym duża ilość wniosków kredytowych obniża ocenę zdolności  kredytowej.

Jak zwiększyć zdolność kredytową? Skorzystaj z faktoringu!

Niejednokrotnie ze względu na konieczność analizy zdolności kredytowej procesowanie kredytu w banku jest długotrwałe i skomplikowane. Wiąże się także z koniecznością dostarczenia dużej ilości dokumentów. Prostsze jest pozyskanie kapitału w pozabankowej finansowej instytucji.

Faktoring nie zwiększa Twoich zobowiązań

Jedną z form finansowania, którą proponują tego typu instytucje jest faktoring. Jest to dobre rozwiązanie, jeżeli przedsiębiorca w przyszłości chce dodatkowo uzyskać kredyt w banku np. na zakup nieruchomości bądź maszyny. Korzystanie z faktoringu nie zmniejsza zdolności kredytowej. Faktoring nie stanowi zobowiązania i nie jest księgowany jako zobowiązanie po stronie firmy korzystającej z tej usługi.

Również dla startupów

W przypadku ubiegania się o kredyt firma musi posiadać historię kredytową i działać minimum rok na rynku.  Finansowanie w formie faktoringu mogą pozyskać podmioty nowo powstałe, działające krótki czas na rynku.

Pieniądze na dowolny cel

Decydując się na kredyt w banku przedsiębiorca musi wiedzieć na co przeznaczy te pieniądze. Od tego bowiem zależy czy będzie procesował kredyt obrotowy czy też inwestycyjny.  Pieniądze uzyskane z faktoringu, przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel.

Mniejsze wymagania co do kondycji finansowej

Faktoring jest dostępny również dla podmiotów z przeciętną bądź słabą sytuacją finansową. Podstawowym parametrem analizowanym przez instytucją finansową jest bowiem wiarygodność finansowa płatnika faktoringowego, a ciężar ryzyka niewypłacalności jest rozłożony na przedsiębiorcę jak i jego kontrahenta.

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
6 lipca, 2022
Doradca Klienta, tel. 508 322 561 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram