Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Decyzja kredytowa – ile trwa jej wydanie, od czego zależy czas oczekiwania?

Przedsiębiorca, który wnioskuje o pozyskanie bankowego lub pozabankowego finansowania poddawany jest procesowi weryfikacji. Na zakończenie tego procesu instytucja finansowa wydaje pozytywną bądź negatywną decyzję kredytową.  Czym naprawdę jest decyzja kredytowa dla przedsiębiorcy?

Co to jest decyzja kredytowa?

Decyzja kredytowa to deklaracja instytucji finansowej o tym, że udzieli lub nie udzieli finansowania firmie składającej wniosek np. o pożyczkę. Na ogół decyzja kredytowa jest ważna od 1 do 3 miesięcy. Termin ważność takiej decyzji zależy od procedur stosowanych przez dany bank czy pozabankową instytucję finansową.

Ile trwa oczekiwanie na decyzje kredytową?

Czas oczekiwania na wydanie decyzji kredytowej uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju finansowania o jaki się ubiegamy.

Dla kredytów hipotecznych maksymalny czas oczekiwania na decyzję kredytową regulowany jest ustawowo i wynosi 21 dni kalendarzowych. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku kredytów gotówkowych i pożyczek, gdzie decyzja kredytowa podejmowana jest nawet w kilka minut.

Duży wpływ na to, jak długo rozpatrywany jest wniosek o finansowanie, ma jego kompletność tzn. prawidłowe i pełne podanie wszystkich danych oraz załączanie wymaganych dokumentów. Jeśli w czasie weryfikacji wniosku zaistnieje konieczność uzupełnienia braków formalnych to procedura rozpatrywania wniosku i wydawanie decyzji kredytowej rozciąga się w czasie.

Często na czas oczekiwania na decyzję kredytową wpływa rozmiar zainteresowania wybranym produktem finansowym w danym momencie oraz wielkość zasobów instytucji finansowej, które może zaangażować w proces analizy wniosków.

Nie bez znaczenia jest także złożoność procedur i wymogów jakie dany podmiot stosuje przy pożyczaniu kapitału. Dodatkowo w przypadku produktów finansowych objętych promocyjną marżą czy innego rodzaju preferencyjnymi warunkami czas oczekiwania na decyzję kredytową może znacznie się wydłużyć ze względu na dużą ilość procesowanych wniosków.

Rodzaje decyzji kredytowych

Zwykle w przypadku wnioskowania o większe kwoty finansowania lub przy bardziej złożonych produktach, takich jak kredyt hipoteczny, decyzja o udzieleniu finansowania jest dwuetapowa.

Bank najpierw wydaje decyzję wstępną, na podstawie oceny podstawowych parametrów  tj. stan płatności do ZUS, US, wpisy do KRD, analiza dokumentów finansowych, weryfikacja przedmiotu zabezpieczenia. Jeśli wstępna decyzja banku jest pozytywna to przechodzi on do analizy szczegółowej i na jej podstawie wydaje decyzję ostateczną – pozytywną lub negatywną.  

Pozytywna, ostateczna decyzja kredytowa umożliwia przedsiębiorcy podpisanie umowy na wnioskowany produkt finansowy. Decyzja ta może mieć jednak charakter warunkowy tzn. bank lub instytucja finansowa udzieli finansowania pod dodatkowym warunkiem np. uzyskania poręczenia majątkowego, udzielenia pełnomocnictwa do rachunku firmowego, czy ustanowienia zabezpieczenia w formie cesji z kontraktu.

Co powinna zawierać ostateczna pozytywna decyzja kredytowa?

W ostatecznej decyzji kredytowej przedsiębiorca znajdzie warunki jakie musi spełnić, aby bank lub instytucja pozabankowa uruchomiła finansowanie czyli wypłaciła na rachunek firmowy środki finansowe. Zazwyczaj w decyzji mowa jest o uzupełnieniu brakujących dokumentów, wyjaśnieniu wątpliwych kwestii np. wyników finansowych firmy, opłat za wycenę nieruchomości czy ruchomości, na którą zaciągana jest pożyczka. Niedostarczenie tych dokumentów we wskazanym czasie może spowodować utratę ważności decyzji kredytowej, co tym samym uniemożliwia podpisanie umowy i wypłatę środków.

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji kredytowej?

Przedsiębiorca ubiegający się kredyt obrotowy, inwestycyjny musi mieć świadomość, że największy wpływ na decyzję instytucji finansowej będzie miała jego zdolność kredytowa . Duże znaczenie ma też branża, w jakiej działa firma i ocena jej potencjalnego ryzyka. Każdy bank ma wyszczególnioną listę branż o podwyższonym ryzyku, których nie finansuje.

Przy wydawaniu decyzji kredytowej brany jest również pod uwagę czas funkcjonowania danej firmy na rynku i ogólnie można stwierdzić, że prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej rośnie wraz z długością stażu danej firmy. Bardzo częstym wymogiem do udzielania firmom pożyczki jest 12 miesięczny staż rynkowy.   

W przypadku instytucji pozabankowych na podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej spory wpływ ma wykazanie wiarygodnego źródła spłaty pożyczki. Mogą to być kontrakty i umowy, zawarte przez firmę wnioskującą o pożyczkę.

Najlepsza pożyczka dla firm – sprawdź jak ją wybrać w 3 krokach >>

Decyzja kredytowa w przypadku wnioskowania o faktoring

Jeśli przedsiębiorca wnioskuje o finansowanie w formie faktoringu to na decyzję kredytową wydawaną przez firmę faktoringową wpływa nie tylko ocena kondycji finansowej jego firmy, ale również weryfikacja jego kontrahenta tzw. płatnika faktoringowego.

Firma faktoringowa bierze pod uwagę czy oba podmioty mają odnotowane zadłużenie w KRD i giełdach wierzytelności oraz czy mają niezapłacone zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, US). Instytucje faktoringowe sprawdzają również raporty wiarygodności płatniczej w wywiadowniach gospodarczych.

Wywiadownie te określają m.in. czy dana firma reguluje swoje zobowiązania wobec dostawców, podwykonawców terminowo, a jeżeli występują opóźnienia w płatnościach to zwyczajowo ile one trwają. Pozwala to określić jakie jest ryzyko finansowania danego obrotu faktoringowego oraz możliwości odzyskania kwoty finansowania w tzw. regresie od faktoranta lub w wyniku procesu windykacji od płatnika faktoringowego. Im bardziej rzetelnymi płatnikami są faktorant i płatnik faktoringowy tym mniej czasu zajmuje  podjęcie decyzji kredytowej.

Wniosek faktoringowy – jak prawidłowo go wypełnić? >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
18 lipca, 2023
Doradca Klienta, tel. 508 322 561 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram