Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Windykacja B2B a windykacja B2C - czym się różnią?

Windykacja B2C a B2B

Windykacja B2C (business to consumer) to dochodzenie tzw. należności konsumenckich. W przypadku windykacji B2C wierzycielem jest podmiot gospodarczy (firma np. bank, dostawca internetu czy telewizji, operator sieci komórkowej) a dłużnikiem osoba fizyczna, czyli konsument. Windykacja B2C zazwyczaj dotyczy niezapłaconych rat pożyczek czy kredytów lub bieżących opłat za media.

Natomiast windykacja B2B (business to business) to odzyskiwanie należności pochodzących z obrotu gospodarczego, gdzie zarówno dłużnik jak i wierzyciel są podmiotami gospodarczymi (firmami). Wierzytelności podlegające windykacji B2B zazwyczaj udokumentowane są wystawionymi fakturami VAT, umowami, zamówieniami itp.

Sprawdź na czym polega windykacja >>

Na czym polega windykacja B2C?

Windykację B2C, inaczej zwaną konsumencką lub masową, może prowadzić sam wierzyciel, jeśli posiada w strukturze organizacyjnej dział czy personel wyspecjalizowany w tym zakresie lub może zlecić odzyskanie należności profesjonalnej firmie windykacyjnej lub kancelarii prawnej.

Proces windykacji  ma 3 etapy. Rozpoczyna się od polubownej próby wyegzekwowania należności (wezwanie do zapłaty, negocjacje, podpisanie ugody). Jeśli etap polubowny nie przyniesie rezultatów w postaci spłaty długu to wierzyciel może skierować sprawę do sądu, a następnie do komornika.

Wierzyciel, dłużnik, dług - sprawdź co oznaczają te pojęcia >>

Windykacja B2C – najważniejsze różnice

O ile etap polubowny przy windykacji B2C i B2B przebiega podobnie to spore różnice występują na etapie windykacji sądowej i komorniczej. Spory sądowe pomiędzy przedsiębiorcami rozpoznawane są bowiem w postępowaniu gospodarczym, które charakteryzuje się znacznie większym formalizmem procesowym w stosunku do zwykłego postępowania cywilnego. W obu przypadkach możemy skierować sprawę do sądu w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym i do elektronicznego postępowania upominawczego tzw. epu.

W przypadku wydania przez sąd nakazu zapłaty, aby mógł się on uprawomocnić, musi zostać skutecznie doręczony dłużnikowi. W przypadku konsumentów, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jako skuteczne doręczenie uznawane jest zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki podpisane przez dłużnika na poczcie. W przypadku braku odbioru tej korespondencji sąd kieruje nakaz do doręczenia osobistego przez komornika. Jeśli komornik nie jest w stanie ustalić aktualnego adresu zamieszkania dłużnika lub  dłużnik specjalnie unika odebrania nakazu zapłaty wierzyciel może skorzystać z możliwości ustanowienia kuratora w celu przeprowadzenia dalszego postępowania albo zostanie ono umorzone przez sąd.

WAŻNE!

Od 1 lipca 2023 r. zmienia się kwestia doręczenia nakazu zapłaty dla JDG i spółek cywilnych.  Jeżeli dłużnik ma zarejestrowaną czynną działalność gospodarczą w CEDIG i sąd wyśle mu nakaz zapłaty na adres tam wskazany do doręczeń to wystarczy podwójne awizowanie takie przesyłki na poczcie, aby nakaz został uznany za prawomocny.

Windykacja sądowa – na czym polega, ile kosztuje? >>

Jeśli windykacja B2C dojdzie do etapu  egzekucji komorniczej to co do zasady odbywa się ona z całego majątku osobistego dłużnika - konsumenta. Konsumenci są objęci większą ochroną, w porównaniu do windykacji B2B. Mianowicie komornik musi zostawić dłużnikowi kwotę wolną od zajęcia komorniczego, czyli równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia. Komornik nie może również zająć kwoty będącej równowartością 75% najniższej emerytury lub renty.

Na czym polega windykacja B2B?

Przedmiotem windykacji B2B tzw. biznesowej, zazwyczaj są wierzytelności o większych nominałach niż w przypadku windykacji B2C. Windykacja B2B, podobnie ja odzyskiwanie długów B2C, jest realizowana w trzech etapach: polubownym, sądowym i egzekucyjnym. Działania windykacyjne mogą być realizowane przez firmę - wierzyciela lub zlecone wyspecjalizowanym pomiotom: firmom windykacyjnym lub kancelariom prawnym.

Podejmując decyzję o wyborze firmy windykacyjnej warto wziąć pod uwagę jej profil. Do  odzyskania należności pochodzących z obrotu gospodarczego lepiej sprawdzą się podmioty wyspecjalizowane w windykacji B2B. Takie podmioty mogą w ogóle nie przyjąć zlecenia windykacji masowej, ponieważ nie posiadają odpowiednich narzędzi do jej realizacji.

Windykacja B2B – najważniejsze różnice

Jak wspomniałam wcześniej, windykacja sądowa B2B prowadzona jest w postępowaniu gospodarczym. Jest ono bardziej sformalizowane i stosowany jest większy rygoryzm procesowy, niż w postępowaniu cywilnym wobec osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Priorytetem jest szybkie rozstrzygnięcie sporów gospodarczych. Wobec stron postępowania stosowana jest prekluzja dowodowa, co oznacza, że strony są zobowiązane powołać wszystkie twierdzenia i dowody już w pozwie oraz odpowiednio w odpowiedzi na pozew, pod rygorem ich pominięcia na dalszym etapie postępowania. W sprawach gospodarczych sąd i przewodniczący jest obowiązany podejmować czynności tak, by rozstrzygnięcie zapadło nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew.

W przypadku wydanego nakazu zapłaty, jeśli pozwanym (dłużnikiem) jest spółka prawa handlowego (od 1 lipca 2023 r również dotyczy to JDG i spółek cywilnych), w przypadku braku zwrotnego potwierdzenia odbioru, podwójne awizowanie przesyłki traktowane jest jako skuteczne doręczenie nakazu zapłaty i nakaz zapłaty może się uprawomocnić.

Egzekucja komornicza co do zasady w przypadku windykacji b2b odbywa się z majątku firmy (wyjątek stanowią JDG i sc).

Więcej o egzekucji komorniczej >>

Windykacja B2B a windykacja B2C - porównanie

Windykacja B2CWindykacja B2B
Dotyczy zobowiązań między podmiotem gospodarczym (firmą) a konsumentemDotyczy zobowiązań między podmiotami gospodarczymi
Przedmiotem windykacji są zazwyczaj niezapłacone rachunki za usługi np. telefon, TV, internetPrzedmiotem windykacji są wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego – zazwyczaj udokumentowane fakturami
Windykacja sądowa B2C odbywa się w postępowaniu cywilnymWindykacja sądowa b2b odbywa się w formie postępowania gospodarczego
W przypadku wydania nakazu zapłaty dłużnik musi odebrać nakaz zapłaty. W przeciwnym razie sąd kieruje nakaz do wierzyciela do doręczenia poprzez komornikaW przypadku wydanego nakazu zapłaty dłużnik nie musi odebrać nakazu zapłaty, żeby nakaz się uprawomocnił. Wystarczy, że będzie on dwa razy awizowany na poczcie jako nieodebrany
Egzekucja komornicza co do zasady odbywa się z  majątku konsumenta. Komornik musi zostawić dłużnikowi kwotę wolną od zajęcia komorniczego - równowartość 75% minimalnego wynagrodzeniaEgzekucja komornicza co do zasady odbywa się z majątku firmy (wyjątek JDG i sc)

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
12 czerwca, 2023
Doradca Klienta, tel. 661 070 327 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram