Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring a kredyt obrotowy - 10 najważniejszych różnic

Wielu przedsiębiorców staje przed dylematem wyboru rodzaju finansowania najbardziej właściwego dla specyfiki prowadzonego przez nich biznesu. W artykule odpowiadam na pytanie: faktoring a kredyt obrotowy – co lepiej wybrać?

Czym jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to, oferowana przez banki, forma finansowania przedsiębiorstwa, która pozwala na regulowanie bieżących wydatków. Inaczej mówiąc ten rodzaj kredytu jest przeznaczony do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Podstawą przyznania kredytu obrotowego jest historia kredytowa, ocena zdolności kredytowej oraz obroty na rachunku. Jednym z podstawowych wymogów uzyskania tego rodzaju finansowania jest prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy.

Kredyt obrotowy może być odnawialny lub nieodnawialny i mieć różne formy:

 • kredyt ratalny
 • linia kredytowa w rachunku bieżącym  
 • linia kredytowa w rachunku kredytowym.

Kredyt ratalny to nic innego jak pożyczka w ramach, której firma swoje zobowiązanie wobec banku spłaca w ratach składających się z części kapitałowej i odsetkowej. Firma ubiegając się o pożyczkę musi podać na jaki cel ma być udzielona. Przy większy kwotach finansowania bank zazwyczaj wymaga zabezpieczenia majątkowego np. w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomości na rzecz banku. Ta forma kredytu obrotowego jest zazwyczaj nieodnawialna.

W opcji linii kredytowej przedsiębiorca zazwyczaj otrzymuje limit debetowy poza środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym. Pieniądze z limitu wykorzystywane są, gdy przedsiębiorca wyczerpie środki własne, które posiada na rachunku bankowym. Każda wpłata na rachunek bieżący jest w pierwszej kolejności zaliczana na pokrycie bieżącego zadłużenia. Po spłacie linii kredytowej limit przedsiębiorcy jest zazwyczaj odnawiany.  Przedsiębiorca powinien mieć jednak na uwadze, że w przypadku spadku obrotów lub pogorszenia wyników finansowych bank może nie wznowić jego limitu.

Na czym polega faktoring?

Przedsiębiorca korzystający z faktoringu uzyskuje finansowanie pod fakturę za sprzedany towar bądź wykonaną usługę. Firma faktoringowa, którą może być bank lub pozabankowa instytucja finansowa,  wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę w wysokości ok. 80% wartości faktury. Celem faktoringu jest przyspieszenie płatności. Firma, która dokonała sprzedaży nie czeka 30 czy 60 dni na zapłatę, ale otrzymuje zaliczkę natychmiast po wystawieniu faktury.

Faktoring nie jest zobowiązaniem i nie wpływa negatywnie nie wpływa na zdolność kredytową. Przedsiębiorca otrzymuje szybciej pieniądze z tytułu wystawionej  faktury za zrealizowaną sprzedaż. Strona transakcji, która dokonała zakupu dokonuje zapłaty do firmy faktoringowej w terminie płatności podanym na fakturze.

Pieniądze z faktoringu przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością firmy.

Faktoring a kredyt obrotowy - co się bardziej opłaca?

Faktoringu i kredyt obrotowy różnią się znacznie sposobem rozliczenie kosztów finansowania. W przypadku kredytu na jego koszt składa się WIBOR i marża banku. W perspektywie długofalowej ciężko przewidzieć jak te koszt będą się kształtować, ponieważ WIBOR jest uzależniony od wzrostu bądź spadku stóp procentowych.

Faktoring, pod względem kosztów,  jest produktem bardziej przewidywalnym. Dokładny koszt finansowania jest ustalony z góry.  Przedsiębiorca płaci prowizję za rzeczywisty czas finansowania faktury, liczony od dnia wypłaty środków na jego konto do dnia spłaty dokonanej przez płatnika.  Wysokość prowizji faktoringowej to ok. 0,06 - 0,08 % dziennie od kwoty faktury (2-3% miesięcznie). Do tego doliczana jest płatna jednorazowo opłata przygotowawcza za przyznanie limitu faktoringowego, średnio na poziomie od 1 do 3% kwoty limitu.

Sprawdź rzetelne zestawienie wszystkich kosztów faktoringu >>

Faktoring a kredyt obrotowy – 10 najważniejszych różnic

 1. W przypadku kredytu firmowego przedsiębiorca zaciąga zobowiązanie o charakterze długoterminowym i odpowiada za jego spłatę na rzecz banku. Faktoring nie jest zobowiązaniem po stronie firmy, która korzysta z tej usługi - zobowiązanie pozostaje po tej stronie transakcji, która dokonuje zakupów. To kupujący (płatnik) dokonuje zapłaty do firmy faktoringowej.
 2. Faktoring, w przeciwieństwie do kredytu obrotowego, nie obniża zdolności kredytowej i nie pogarsza ratingu.
 3. W przypadku kredytu obrotowego, bank sprawdza zdolność kredytową podmiotu ubiegającego się o finansowanie i stawia wymagania dotyczące: stażu na rynku, historii kredytowej firmy, wielkości obrotów, posiadanych zabezpieczeń itd. Dla firmy faktoringowej najważniejsza jest wiarygodność finansowa płatnika faktoringowego.
 4. Na kredyt obrotowy mogą liczyć firmy ze średnio 2-3-letnim stażem na rynku, udokumentowanymi obrotami, zbudowaną historią i zdolnością kredytową. Faktoring jest dostępny od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Usługi faktoringowe dedykowane są w szczególności nowopowstałym DG, jednoosobowym przedsiębiorcom współpracującym z dużymi podmiotami, firmom bez historii kredytowej i zabezpieczeń oraz innym podmiotom, które z różnych powodów nie otrzymają od banku kredytu obrotowego.
 5. Na faktoring decydują się firmy, którym zależy na minimum formalności i szybkim procedowaniu wniosku o finansowanie. Proces uzyskiwania kredytu obrotowego jest bardziej czasochłonny i sformalizowany.
 6. W ramach faktoringu instytucja finansowa świadczy szereg usług dodatkowych, takich jak: monitoring płatności, weryfikacja wiarygodności płatniczej  kontrahentów oraz windykacja należności. Pomaga to skutecznie zarządzać wierzytelnościami oraz zmniejsza ryzyko kredytowania kontrahentów (dyscyplinuje i mobilizuje kontrahentów do terminowego wywiązywania się z płatności)
 7. Kredyt obrotowy z reguły jest tańszy od faktoringu, jednak nie zapewnia dodatkowych usług i jest trudniej dostępny.  
 8. Do uzyskania kredytu obrotowego zazwyczaj wymagane jest zabezpieczanie majątkowe. Przy faktoringu nie ma tego wymogu.
 9. W przypadku kredytu ratalnego i obrotowego w rachunku kredytowym, przedsiębiorca musi z góry określić cel na jaki przeznaczy udostępnione mu środki. Jeśli nie dotrzyma ustaleń umownych, bank może zażądać natychmiastowej spłaty zadłużenia oraz nałożyć karę. Pieniądze z faktoringu przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością firmy.
 10. Faktoring zwiększa konkurencyjność firmy dzięki temu, że może ona zaoferować kontrahentom udzielenie kredytu kupieckiego (wydłużonego terminu płatności).

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
28 marca, 2023
Doradca Klienta, tel. 508 322 561 email: sebastian.kolodziej@indos.pl
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram