Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Finansowanie dla firm jednoosobowych - jak wybrać najlepszą opcję?

Ponad 3,5 mln JDG w Polsce

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) jest najczęściej występującą w Polsce formą organizacyjną mikroprzedsiebiorstw. Przepisy prawne opisują ją jako "zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły".

Chociaż tą formę działalności przyjmują zazwyczaj firmy działające na małą skalę, nie oznacza to braku możliwości pozyskiwania przez nie dużych zamówień i realizacji poważnych zleceń. W wielu przypadkach interes kręci się tak dobrze, że trudno jest skoordynować firmowe wpływy i wydatki. To może skutkować zachwianiem płynności finansowej. Przedsiębiorcom zaczyna brakować środków na bieżącą działalność, zakupy materiałów, czy regulowanie rachunków.

W takiej sytuacji warto rozważyć możliwość wsparcia się zewnętrznymi źródłami finansowania. Żelazną zasadą przy tym rozwiązaniu jest korzystanie z finansowania zewnętrznego  jedynie wtedy, kiedy koszt jego pozyskania jest niższy niż zysk z przedsięwzięcia, które realizujemy z udziałem tego kapitału.

Drugą ważną regułą, którą powinien kierować się każdy przedsiębiorca jest wzięcie pod uwagę wielu rozwiązań i wybór takiej formy finansowania, która będzie najlepiej rozwiązywała problem z płynnością finansową. Przy dokonywaniu wyboru warto skorzystać z rady doświadczonych specjalistów z branży finansowej.

Finansowanie dla firm jednoosobowych - dostępne formy

Przedsiębiorcy działający na rynku ponad 12 m-cy, którzy mogą pochwalić się dobrymi wynikami finansowymi mogą ubiegać się o finansowanie w bankach. Do wyboru mają np.  kredyt obrotowy, inwestycyjny, pomostowy, konsolidacyjny czy  firmową kartę kredytową.

Dla tych przedsiębiorców, którzy zostaną odprawieni z banku z kwitkiem z pomocą przychodzą pozabankowe instytucje finansowe. W naszej spółce przedsiębiorca otrzymuje produkt szyty na miarę. Po przeanalizowaniu jego sytuacji i potrzeb jesteśmy wstanie dobrać odpowiedni rodzaj finansowania pod prowadzoną działalność gospodarczą.

Pożyczka dla firm jednoosobowych

Jednym z najbardziej znanych sposobów na finansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest pożyczka. To rozwiązanie  sprawdzi się najlepiej w sytuacji, gdy przedsiębiorca potrzebuje środków na zapłatę wynagrodzeń dla pracowników, spłatę zobowiązań w stosunku do ZUS i US czy realizację rozpoczętych inwestycji. Pożyczka udzielana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, podmiotom o stażu minimum 1 rok. Warunkiem udzielenia finansowania jest posiadanie realnego źródła spłaty pożyczki, którym przykładowo może być  zapłata za realizowane kontrakty. Przedsiębiorca musi również posiadać majątek, który może stanowić zabezpieczenie pożyczki. Ustanawiamy wówczas zastaw rejestrowy na środkach trwałych np. maszynie budowlanej lub wpis na hipotece.

Pożyczka – najważniejsze cechy

 • Okres finansowania -  od 3 do 12 m-cy (z możliwością przedłużenia)
 • Kwota finansowania - od 50 tys. do 3 mln zł
 • Cel finansowania  - dowolny związany z działalnością gospodarczą
 • Wymogi - informacja o źródle spłaty  pożyczki oraz zabezpieczenie majątkowe np. zastaw na środkach trwałych
 • Koszt -  RRSO od 36%
 • Spłata pożyczki - może być realizowana w ratach lub jednorazowo

Zaciągnięcie pożyczki jest dobrym rozwiązaniem w przypadku jednorazowego zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe, np. przedsiębiorca potrzebuje środków do realizacji kontraktu o wyjątkowo wysokiej wartości i nie przewiduje, że podobna sytuacja może się powtórzyć najbliższej przyszłości.

Więcej o tym jak wziąć pożyczkę na firmę? >>

Faktoring odwrotny

Mniej znanym źródłem pozyskania kapitału zewnętrznego jest faktoring odwrotny. Przedsiębiorca korzystający z faktoringu odwrotnego w ramach przyznanego limitu finansowania ma opłacane faktury wystawione przez jego dostawców, usługodawców i innych wierzycieli. Jednocześnie firma faktoringowa daje mu czas na spłatę zobowiązań -  maksymalnie 90 dni.

Zobowiązania, za które zapłaci firma faktoringowa mogą być udokumentowane na różne sposoby: FV przed lub po terminie płatności, faktury proforma i zaliczkowe, raty leasingowe czy kaucje.

Limit finansowania uwalnia się po każdej kwocie spłaconej przez przedsiębiorcę do jego wartości maksymalnej. W tym aspekcie działanie faktoringu odwrotnego ma wiele cech wspólnych z linią kredytową w rachunku bieżącym. Warunkiem uzyskania tego rodzaju finansowania jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego lub gwarancja BGK.  

Faktoring odwrotny  – najważniejsze cechy:

 • Okres finansowania  - umowa na czas nieokreślony. Maksymalna prolongata terminu płatności - 90 dni
 • Kwota finansowania - od 50 tys. do 3 mln zł
 • Cel finansowania  - spłata zobowiązań
 • Wymogi - zabezpieczenie majątkowe np. zastaw na środkach trwałych
 • Koszt - odsetki faktoringowe od 2,5% m-c
 • Wymogi - zabezpieczenie majątkowe np. zastaw na środkach trwałych

Faktoring odwrotny jest dobrym rozwiązaniem dla  firm, które w sposób ciągły potrzebują dodatkowych środków na pokrywanie kosztów dokonywanych zakupów. Ten rodzaj faktoringu bardzo dobrze sprawdza się w branży budowlanej, transportowej oraz produkcyjnej. Jest to usługa finansowa obciążona mniejszym ryzykiem transakcyjnym, dlatego  łatwiej ją uzyskać niż pożyczkę.

Faktoring odwrotny i pożyczka biznesowa – porównanie >>

Faktoring klasyczny – jawny lub cichy

Przedsiębiorca ma do wyboru także kolejne dwie proste i szybkie formy finansowania pod faktury, które wystawił swoim kontrahentom. Jest to: faktoring jawny (z cesją wierzytelności) oraz faktoring cichy (bez cesji i informowania kontrahenta).

W ramach faktoringu instytucja finansowa wykupuje, przed upływem terminu płatności, faktury wystawione tytułem sprzedaży towarów lub usług. W praktyce wygląda to tak, że przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa przekazuje mu większą cześć wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi (tzw. płatnik faktoringowy) dokonuje zapłaty zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach).

Przy faktoringu jawnym nie ma wymogu ustanowienia zabezpieczenia majątkowego. Jest on dostępny dla przedsiębiorców od pierwszego dnia prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, również dla tych którzy mają trudności finansowe (wpisy w bazach BIG, KRD, niezapłacony ZUS czy US, egzekucje komornicze). 

Faktoring cichy jest natomiast oferowany tylko pod zabezpieczenie majątkowe.

Faktoring jawny i cichy są najtańszym sposobem na finansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej. Koszty rozpoczynają się od 2% w skali miesiąca, bez żadnych dodatkowych opłat.

 Faktoring jawny i cichy – najważniejsze cechy

 Faktoring jawnyFaktoring cichy
Kwota finansowania od 50 tys. do 3 mln zł
Cesja wierzytelnościtaknie
Zgoda/poinformowanie płatnikataknie
Maksymalny termin płatności faktury120 dni90 dni
Wysokość wypłacanej zaliczkido 90%do 75%
Zabezpieczenie majątkowenietak  
KosztOdsetki faktoringowe od 2 % m-c

6 praktycznych porad jak wybrać najlepszą ofertę faktoringu >>

Przeczytaj również

Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram