Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Sposoby finansowania dla firmy budowlanej

Wygranie przetargu na dużą inwestycję to dla przedsiębiorcy budowlanego szansa na zysk i rozwój firmy. Jednak konieczność wyłożenia środków na zakup materiałów budowlanych oraz długi czas oczekiwania na płatność od inwestora mogą zachwiać płynnością finansową każdego przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiam sposoby finansowania, z których może skorzystać firma budowlana, by poprawić kondycję finansową i zrealizować kontrakty.

Pożyczka krótkoterminowa dla firmy budowlanej

Zaciągnięcie pożyczki jest dobrym rozwiązaniem w przypadku krótkoterminowego i jednorazowego zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe,  np. potrzebujesz środków do realizacji kontraktu o wyjątkowo wysokiej wartości i nie przewidujesz, że podobna sytuacja może się powtórzyć w najbliższej przyszłości.

Przedsiębiorcy budowlanemu może brakować środków finansowych w wielu sytuacjach, ale zaciągnięcie pożyczki warto rozważyć w szczególności gdy:

 • nie możesz jeszcze wystawić inwestorowi faktury za wykonane roboty budowlane, a jednocześnie nadal musisz inwestować środki w zakup materiałów budowlanych i wypłaty dla pracowników/podwykonawców,
 • brakuje Ci środków na dokończenie inwestycji, a dostawcy materiałów oferują zakupy za gotówkę lub z krótkim terminem zapłaty.

Jest kilka wymogów, z którymi przedsiębiorca zetknie u większości pożyczkodawców. Są to:

 • długość istnienia firmy na rynku. Większość instytucji finansowych udziela pożyczek firmom działającym ponad 12 m-cy.
 • majątkowe zabezpieczenie transakcji. Wiele instytucji finansowych wymaga ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w formie hipoteki na nieruchomości, ale są również pożyczkodawcy, którzy przyjmują na zabezpieczenie zastaw na środkach trwałych np. samochodach czy maszynach budowlanych.
 • źródło spłaty pożyczki. Podanie wiarygodnego źródło spłaty pożyczki, czyli z czego zobowiązanie zostanie spłacone jest podstawą do wyliczenia zdolności pożyczkowej wnioskodawcy. Przykładem wiarygodnego źródła spłaty pożyczki jest np. podpisana umowa/kontrakt na realizację robót.

Pożyczka na firmę - kompletny przewodnik w 4 krokach >>

Faktoring jawny w branży budowlanej

Jeśli zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe w Twojej firmie ma charakter ciągły, a jednocześnie wystawiłeś już faktury za wykonane roboty budowlane to powinieneś rozważyć skorzystanie z faktoringu jawnego.

Faktoring jawny jest usługą finansową oferowaną zarówno przez banki jak i pozabankowe instytucje finansowe. W uproszczeniu można powiedzieć, że polega on na zamianie faktur na gotówkę – firma finansowa wypłaca do 90% wartości faktury w 24h od momentu jej otrzymania. Dzięki temu przedsiębiorca  budowlany nie musi czekać na płatność do terminu płatności faktury.

Podstawowym warunkiem uzyskania tej formy finansowania jest zgoda inwestora na cesję wierzytelności. Może ona dotyczyć cesji pojedynczej (zgody pod konkretną fakturę) lub cesji generalnej pod cały kontrakt budowlany. Na jej podstawie inwestor w terminie płatności faktury dokonuje  zapłaty na konto firmy faktoringowej (a nie na konto wykonawcy robót budowlanych). 

Zasada działania faktoringu jawnego w instytucjach finansowych, które oferują tą usługę jest bardzo podobna, ale warunki na jakich udzielane jest finansowanie znacznie się różnią. Aby zawęzić wybór faktorów i wybrać dla swojej profilu działalności najlepszą alternatywę warto zwrócić uwagę na:

 • wymogi: długość istnienia firmy na rynku, wielkość generowanych rocznych przychodów, stan płatności do  ZUS, US, możliwość posiadania zadłużenia odnotowanego w BIG, KRD
 • możliwości: wysokość oferowanego limitu faktoringowego, finansowanie faktur wystawionych na kontrahentów polskich i zagranicznych, dostosowanie formy cesji do potrzeb płatnika, długość okresu karencji i regresu oraz wysokość wynagrodzenia faktora w tych okresach.

Faktoring jawny - poznaj jego mocne strony >>

Faktoring cichy

Integralnym elementem umowy faktoringu jawnego jest cesja wierzytelności. Jednak jeśli inwestorem w przetargu jest jednostka samorządowa to w wielu przypadkach zgoda na cesję nie jest udzielana. W tej sytuacji firma budowlana może sięgnąć po faktoring cichy (niejawny). Rozwiązanie to jednak oferuje w Polsce tylko kilka firm faktoringowych.

Mechanizm jego działania jest taki sam jak w przypadku faktoringu jawnego. Podstawowa różnica pomiędzy faktoringiem jawnym i cichym polega na tym, że nie dochodzi do przelania praw do wierzytelności i inwestor nie jest informowany o tym, że wykonawca korzysta z finansowania w postaci faktoringu.

Główne różnice między faktoringiem jawnym i cichym to:

 • wypłata maksymalnie do 75% wartości brutto faktury na konto firmy budowlanej
 • faktoring cichy jest dostępny dla firm działających ponad 12 m-cy , podczas gdy faktoring jawny udzielany jest od pierwszego dnia działalności.
 • w przypadku faktoringu cichego wymagane jest zabezpieczenie majątkowe oraz udzielenie firmie faktoringowej pełnomocnictwa do konta, na które środki wpłaca płatnik. Dla faktoringu jawnego nie ma tych wymogów.

Faktoring cichy - co to jest, najważniejsze korzyści i wady >>

Faktoring odwrotny dla budowlanki

O ile faktoring w postaci klasycznej (jawny i cichy) pozwala na uzyskanie szybkiej płatności za faktury sprzedażowe to faktoring odwrotny jest narzędziem finansowym pozwalającym firmie budowlanej zlecić faktorowi zapłatę własnych zobowiązań np. faktur kosztowych za zakup materiałów budowanych.

Faktoring odwrotny polega na tym, że firma faktoringowa w 24 h spłaca zobowiązania przedsiębiorstwa budowlanego oraz udziela mu prolongaty  płatności np. 90 dni. Działa to na podobnej zasadzie jak limit odnawialny udzielany przez banki. Każda spłata (nawet częściowa), której dokona klient  zwalnia limit dostępnych środków i można finansować kolejne faktury.

Faktoring odwrotny ma w swojej ofercie coraz więcej firm faktoringowych, ale podobnie jak przy faktoringu jawnym warunki udzielania tego rodzaju finansowania znacznie się różnią. Oprócz wspomnianych wcześniej różnic w zakresie wymogów i możliwości oferowanych przez faktorów decydujące przy dokonaniu wyboru faktora mogą być następujące parametry:

 • wysokość maksymalnego dostępnego limitu faktoringowego
 • brak konieczność łączenia faktoringu odwrotnego z innym produktem finansowym
 • rodzaj finansowanych zobowiązań np. faktur po terminie płatności, zaliczek, rat leasingowych, kaucji.

Z reguły do udzielania faktoringu odwrotnego firma faktoringowa wymaga ustanowienia zabezpieczenia majątkowego, w postaci np. hipoteki na nieruchomości, zastawu na środkach trwałych, cesji z kontraktu budowlanego lub gwarancji BGK.

Więcej o faktoringu dla firm budowlanych>>

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to, oferowana przez banki, forma finansowania przedsiębiorstwa, która pozwala na regulowanie bieżących wydatków. Inaczej mówiąc ten rodzaj kredytu jest przeznaczony do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Podstawą przyznania kredytu obrotowego jest historia kredytowa, ocena zdolności kredytowej oraz obroty na rachunku. Podstawowe wymogi do uzyskania tego rodzaju finansowania to: prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy oraz zabezpieczenie majątkowe.

Kredyt obrotowy może być odnawialny lub nieodnawialny i mieć różne formy:

 • kredyt ratalny
 • linia kredytowa w rachunku bieżącym  
 • linia kredytowa w rachunku kredytowym.

Na koszt kredytu obrotowego składa się WIBOR i marża banku.

Faktoring a kredyt obrotowy - 10 najważniejszych różnic >>

Leasing

Leasing na maszyny budowlane jest jedną z form finansowania zakupu zarówno podstawowego sprzętu przedsiębiorstwa budowlanego (koparko-ładowarek, wywrotek, minikoparek itd.), jak również specjalistycznych urządzeń do robót drogowych (dźwigów, podnośników, rusztowań czy betoniarek(, zarówno nowych, jak i używanych. Leasing sprzętu budowlanego może mieć formę leasingu operacyjnego lub finansowego. W obu przypadkach, przez okres trwania umowy, właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca (firma finansująca).

Leasing operacyjny i finansowy - najważniejsze różnice

LEASING OPERACYJNYLEASING FINANSOWY
Okres finansowaniaOkres finansowania musi być krótszy niż oczekiwany okres pełnej amortyzacji przedmiotu leasingu (tj. ekonomicznej eksploatacji sprzętu), jednak nie może być krótszy niż 40% czasu amortyzacji tego przedmiotuCzas trwania umowy jest dowolny – w praktyce jest zbliżony do okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu leasingu
Amortyzacja sprzętuPrzedmiot leasingu amortyzuje finansujący (firma leasingowa)Odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca
Płatność podatku VATVAT doliczany jest do każdej raty leasingowej VAT płacony jest od razu w całości od całkowitej wartości przedmiotu leasingu
Odliczanie kosztówDo kosztów należą wszystkie wydatki związane z nabyciem i użytkowaniem maszyny (opłata wstępna i manipulacyjna, raty leasingowe, ubezpieczenie, serwis itd.)Wliczyć w koszty można także odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkową raty leasingowej
WykupPo zakończeniu umowy korzystającemu przysługuje prawo wykupu przedmiotu za określony w umowie procent jego wartości (już od 1%)Co do zasady, w momencie zakończenia umowy następuje przeniesienie własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę

Przeczytaj również

Czas czytania: 4 minuty
16 sierpnia, 2023
Doradca Klienta, tel. 799 075 838 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram