Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Poradnik finansowy dla przedsiębiorców

Faktoring odwrotny i pożyczka biznesowa – porównanie
Faktoring odwrotny i pożyczka to dwa produkty finansowe, z których często korzystają  przedsiębiorcy, aby zapewnić swoim firmom środki na zapłatę należności podwykonawcom, na zakup maszyn czy materiałów do produkcji. W…
POZNAJ RADY NASZYCH EKSPERTÓW DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wyszukaj poradę

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram