Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Poradnik finansowy dla przedsiębiorców

Sprzedaż wierzytelności a faktoring – czym się różnią?
Przedsiębiorca, który udziela swoim kontrahentom kredytu kupieckiego, poprzez sprzedaż wierzytelności lub faktoring, może otrzymać zapłatę wcześniej, niż wynika to terminu płatności umieszczonego na fakturze. Te dwie usługi finansowe realizują jeden…
POZNAJ RADY NASZYCH EKSPERTÓW DOTYCZĄCE UTRZYMANIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Wyszukaj poradę

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram